Høy eller lav BMI

Over- eller undervekt kan være en medvirkende årsak til at du ikke blir gravid. BabyComp...

Les mer