PFC og sikkerhet – detaljert

PFC – PERSONAL FERTILITY COMPUTER:
 LadyComp 8 og Pearly 2 

Alle våre PFCer, Personlige Fruktbarhets Computere,  bruker temperaturmetoden, kjent som BBT – Body Basal Temperature – for å finne eggløsning.  BBT-metoden er internasjonalt, deriblant av WHO, klassifisert som en av de sikreste og er i samme klasse som hormonell prevensjon, spiral og sterilisasjon. Den må ikke forveksles med metodene «sikre perioder» «Knaus-Ogino» eller «kalendermetoden» som alle er noe helt annet.

Spør norsk helsepersonell eller leger om definisjonen på BBT-metoden, og de fleste vil bli svar skyldig. Se lengre nede.

Ladycomp og Pearly er resultatet av mer enn 30 års systematisk utvikling. Det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet i alle ledd både for hardware og software. Som et ledd i prosessen er det deponert et stort referansebibliotek med alt fra enkle til kompliserte målte sykler og hvordan de tolkes.  Flere hundre er fra norske brukere. Ladycomp har vært solgt i Norge siden 1998 og Pearly siden den kom i 2004.


Våre PFCer er kort og godt ekspertsystemer for fruktbarhet.

Fysiologisk får kvinner en temperaturstigning dagen etter eggløsning og tempen er høy frem til Mens.

Syklusen styres først av hormonet østrogen, så progesteron.

Fra mens, M til eggløsning, EL, dominerer og styrer hormonet østrogen syklusen – og egg modnes;
Etter eggløsning, EL, overtar hormonet progesteron styring av syklusen. Dette er anabolt, har energi og driver tempen opp. Etter ca. 12 dager tørker det inn, tempen faller, M(ens) kommer og en ny syklus begynner.

Kravet er en temp-stigning på minst 0,2 grader over 3 dager i forhold til 5 dager før.  PFCen beregner dette automatisk og kryssjekker videre med tidligere registrerte eggløsninger og godtar ikke hva som helst.

Mellom eggløsning og mens modnes det ikke egg.
Disse er derfor sikre dager. Kort fortalt skjer følgende:

  • Ved Mens går den gamle slimhinnen ut og ny syklus begynner.
  • Første Mens-dag er første dag med lav temp og dag 1 i syklusen.
  • Hormonet Østrogen tar styringen og setter i gang modning av egg.
  • Under modningsprosessen er flere prosesser i gang, og flere andre hormoner delaktige.
  • Egg, eller follikler, modnes fra «mikro-halvfabrikata» (o-ocytter) til å bli 2-2,5 cm i diameter ved eggløsning, tenk deg et lite fugle-egg.
  • Ved eggløsning presses eggcellen ut av egget og fanges opp av egglederen.  Eggcellen er ca 1/10 mm stor og er den største cellen i menneskekroppen.
  • Tenk deg at «eggehvitten» blir igjen – denne = restene av follikkelen, videreutvikles til en kjertel som kalles «Det gule legemet», corpus luteum.
  • Det gule legemet begynner straks å produsere hormonet Progesteron som nå tar styringen.
  • Progesteron er termisk – og det er det som driver tempen opp.  Er det progesteron i blodet, stopper all modning av egg, de som var med i modningsprosessen går til grunne, og det kommer ikke flere eggløsninger.
  • «Dødt løp» kan hende, dvs 2 eggceller modnes og bringes til eggløsning i rask rekkefølge og før progesteronet har gått opp.  Begge kan befruktes omtrent samtidig.  Resultatet blir tveeggede tvillinger osv.  Slike eggløsninger og befruktninger er alltid innenfor de samme 24 timene.

Forsinket eggløsning kan forekomme.  Ikke noe problem for en PFC. Den fortsetter å gi rødt og går først på grønt etter en kvalifisert temp-stigning.  Det samme gjelder  i sykler uten eggløsning. Tempen stiger ganske enkelt ikke, og PFCen gir rødt frem til M.

 • Har det vært eggløsning, må det være et gult legeme.  Er det et gult legeme, lages det progesteron.  Er det progesteron, går tempen opp
 • Progesteronet opprettholder livmorens slimhinne – og gjør et svangerskap mulig
 • Uten befruktning, tørker det gule legemet inn etter ca 12 dager og progesteron-nivået i blodet synker
 • Hjernen merker dette – «altså ble det ingen ting denne gang – vi menstruerer» – og en ny syklus begynner

Pearly og LadyComp viser sikre dager med grønt lys etter temperaturmåling og rødt på fruktbare/»farlige» dager.  Dette er et sikkert utsagn for de neste 24 timene.

  

PFCene finner eggløsningen i hver syklus gjennom temperaturstigning, protokollerer denne og holder styr på det hele.

Forventet eggløsning vises i løpende syklus med rødt blinker – og kan leses av inntil 6 dager før, i Ladycomp 8 fra dag 2 i syklusen.  I avsluttede sykler vises historiske eggløsnindager med rødt blinker. I displayet til høyre (Ladycomp 6, 6B og 8)  vises eggløsninger med loddrette streker.

Skulle det i en syklus ikke komme til eggløsning, dannes det ikke progesteron og tempen går ikke opp.  PFCen vil i en slik syklus derfor ikke gi grønt etter eggløsning. 

 • Kvinner kan bli gravide på 7 dager i en syklus.  Det er på eggløsningsdagen og dagen etter, da eggcellen går til grunne senest 18 timer etter eggløsning, og 5 dager før eggløsning pga sædcellene. PFC-ene tar automatisk hensyn til de 5 dagene før eggløsning og gir rødt.
 • Sædcellene kan «gjøre jobben» i opptil 5 døgn, slik at et samleie 5 dager før eggløsning kan føre til graviditet, se figur lengre nede.

Følgelig er de farlige dagene 5 dager før og 2 etter eggløsning.

Syklusen vist som sirkel – eksempel med røde dager inntegnet

Sirkelen naken

Hvor er eggløsningen hvis sykluslengde varierer?

Hos en og samme kvinne er antall dager fra eggløsning til mens rimelig konstante, hos de fleste er det 12 dager.  Av dette ser vi: Sykluslengde 28 dager gir eggløsning i normaltilfelle på dag 16.  Er syklusen 36 dager er eggløsning på dag 24.

Av dette ser vi: Eventuell variasjon er alltid i tiden før eggløsning.

SIKKERHET, OPPSTART OG «INNKJØRING»

Optimering grønne dagerPFC er sikker fra første dag.  Når du begynner med en PFC, gis det til å begynne med av sikkerhets hensyn  flere røde dager enn strengt tatt nødvendig fordi den må finne ut hvor i syklusen du har eggløsning.  Men antall røde dager reduseres etter hvert som eggløsninger er protokollert og sikkerhetssonen bedre kan defineres.  Kanskje litt strenge bud – men all praksis har vist at det er den eneste fornuftige måten å gjøre det på.  Figuren til venstre viser i prinsippet «oppstart og innkjøring» i forhold til grønne dager.

Legg merke til at etter eggløsning får du grønt – og det likt fra første syklus.

PFCenes dataprogrammer er helt spesielle.  De er selvlærende og tilpasser seg løpende eventuelle endringer i brukers sykler.  99,3% sikker – eller mer korrekt Pearl indeks 0,7 betyr at sannsynligeheten for at PFCen gir grønt på en dag det skulle ha vært rødt er 0,54 promille.

Dagens utgaver av Ladycomp og Pearly er et resultat av mer en 30 års bruk og studier av over en million sykler, så du kan trygt si at den er til å stole på. Den strenge innstilling ved oppstart er valgt for å forsikre om at din PFC ikke tar noen risiko på dine vegne.

I de senere år er det blitt mer vanlig å uttrykke sikkerhet i % – noe som folk forstår.  Man har da gått ut fra 100% sikker og trekker fra Pearl indeks (metode) og får sikkerheten i %.  For PFCene blir dette 100 – 0,7 = 99,3% sikker.  Dette er strengt tatt matematisk feil, men siden det blir likt for alle – gir det et greit bilde.

Medisinsk dokumentert sikkerhet

For å bedømme et prevensjonsmiddels eller metodes sikkerhet, gjennomføres såkalte medisinske kliniske studier.  Som et minimum kreves 100 deltakere over en 2 års periode og totalt minst 12000 sykler. Resultatet uttrykkes i Pearl indeks, som for de fleste er uforståelig. Det er derfor blitt vanlig å uttrykke sikkerheten i %.

Pearl indeks er det klassiske, medisinske måltallet for en prevensjonsmetodes sikkerhet og regnes ut på følgende måte: Hvis 100 kvinner benytter et prevensjonsmiddel i ett år gir dette 1200 sykler (100 x 12 [mnd] = 1200). Hvis 1 av disse 100 kvinnene blir gravid, dvs 1 graviditet på 1200 sykler – er Pearl indeks 1.  Det bør tas med i betraktningen at kvinner totalt har 400-500 sykler gjennom livet.  Det skilles ofte mellom metodesikkerhet, dvs sikkerhet hvis metoden benyttes korrekt og brukssikkerhet som tar med brukerfeil.  Den siste vil nesten alltid være høyest.

I de senere år er det blitt mer vanlig å uttrykke sikkerhet i % – noe som folk forstår.  Man har da gått ut fra 100% sikker og trekker fra Pearl indeks (metode) og får sikkerheten i %.  For PFCene blir dette 100 – 0,7 = 99,3% sikker.  Dette er strengt tatt matematisk feil, men siden det blir likt for alle – gir det et greit bilde.

PFCene har en dokumentert Pearl indeks (metode) på 0,7.   Til sammenligning har p-piller en Pearl indeks fra 0,5 – 1,2; hormonspiral 0,3 – 0,5; kobberspiral 0,7 – 1 og kondom rundt 5.

Sikkerheten er dokumentert gjennom kliniske studier – og du kan se en av disse ved å trykke her.