Bli gravid med LadyComp – detaljert

AUTOMATISK PROGNOSE, EGGLØSNINGS- OG GRAVIDITETSTEST

PFCen fungerer både som eggløsnings- og graviditetstest i hver syklus. Den viser også prognose for neste eggløsning inntil 6 dager frem i tid.

Ladycomp 8 – universell hjelp til både naturlig prevensjon og familiepoanlegging, dvs også spesielt tilrettelagt for graviditet:  Fra dag 2 i syklusen får du:

 • Dato for neste forventede eggløsning.
 • Korresponderende termin / nedkomstdato vises.
 • Kalender hvor du kan se forventet eggløsning i de neste 6 månedene.
 • Ved graviditet, blir biologisk termin regnet ut med en dags nøyaktighet.
 • Gjennom hele svangerskapet vises aktuell svangerskapsuke.

DU ER ALLEREDE PFC-BRUKER:
Har du allerede brukt PFC en stund, er du blitt fortrolig med din syklus og vet når du har eggløsning.
PFCen viser forventet eggløsning med blinkende rødt lys i hver syklus, så det å finne de rette dagene blir enkelt.

DU VURDERER Å ANSKAFFE DEG EN PFC: 
Lurer du på å kjøpe en PFC fordi du vil bli gravid på sikt eller så fort som mulig:
Vår anbefaling er Ladycomp 8, da denne gir deg full kontroll og oversikt.

DERE SLITER MED Å BLI GRAVID
Sliter dere med å bli gravid, er en investering i Ladycomp 8 sannsynligvis det smarteste dere kan gjøre.  Sammenlignet med alle andre tiltak som f eks eggløsning- og graviditetstester (som dessuten fort blir dyrt),  fertilitetsapper osv, får du full kontroll og oversikt direkte i displayet og ser f eks hvordan eggløsningen varierer og når.  Du får dette kun ved å måle temperatur hver morgen.  Resten går automatisk.  Når dere så går i gang med Ladycomp, så sett en tidshorisont på 12 måneder.  Er dere ikke gravide etter 4 sykler, kobler dere Ladycomp 8 til PC/Mac og genererer en datautskrift dere sender PFC Nordic for tolkning. Dere vil da få klart svar om det grunnleggende er i orden eller om det kun er noen enkle skritt som anbefales før eventuell utredning.

PFC-brukerundersøkelsen 2011 i 10 land viste at av alle som uten hell hadde prøvd å bli gravide i mer enn 1 år, kom 80% i mål på naturlig vis etter de ble PFC-brukere. Tallet er overbevisende. Det er ofte slik at man ikke ser det enkleste – og det blir fort synlig i Ladycomp 6B.

Viktigste faktorer for å bli gravid, vi forutsetter at mannen er i orden:

1.  Dere treffer på tiden
2.  Det er nok progesteron og tilstrekkelig antall dager fra eggløsning til mens til at et befruktet egg får festet seg.

1: Erfaring viser at veldig mange bommer på tiden.
♥  Riktig tidspunkt finner du fort ved hjelp av en PFC.

2:  Norsk helsevesen stiller knapt diagnose om det er nok progesteron eller tilstrekkelig antall dager, da de som regel mangler data.
♥   Du får alt dette automatisk i Ladycomp 8

SJEKKLISTE – BLIR IKKE GRAVID

Svarer du NEI, Tvilende eller Vet ikke på et eller flere av spørsmålene 1-11 eller
JA på 12-14,
anbefaler vi deg på det varmeste å gå i gang med en Ladycomp 8

Etter spørsmålene forklarer vi hvorfor.

 1. Vet du når du har eggløsning?
 2. Tror du du har sykler uten eggløsning?
 3. Har du høy eller lav BMI – og vet du om dette kan ha innflytelse på syklusen?
 4. Vet du om kroppen lager nok progesteron etter eggløsning?
 5. Vet du om det er 9 eller flere dager med høy temperatur fra eggløsning til Mens?
 6. Vet du om det er balanse mellom østrogen og progesteron i syklusen din?
 7. Hvis du har en syklus som varierer i lengde, vet du når du har eggløsning fra syklus til syklus?
 8. Vet du om du har et asynkront syklusmønster – dvs kort-lang-kort-lang osv og når du har eggløsning?
 9. Hvis du har endometriose,  vet du om du da har eggløsning og når?
 10. Hvis du har PCOS, vet du om, og når du har eggløsning?
 11. Hvis du har en eggleder eller en eggstokk, vet du når du har eggløsning på den «riktige»?
 12. Opplever du gjentatte spontanaborter?
 13. Har mannen problemer som nedsatt sædkvalitet?
 14. Har dere planer om eller holder dere på med fertilitesbehandling, IVF/ICSI?

 

Ladycomp 8 takler de fleste symptomer og også kombinasjoner av disse…

Skjermbildene er fra Ladycomp 6B og du finner de samme i Ladycomp 8 i litt andre farger.  Siste bilde er anderledes i det også aktuell svangerskapsuke vises.

LC 6 og 6B viser tempkurve og eggløsninger.SS Kalendervisning1 – 2 :  Du ser temperaturkurven i displayet – zoom-funksjon fra siste uke til siste 4 måneder.  Loddrette røde streker marker eggløsning.  Mangler denne, ble ingen eggløsning funnet.  I kalendervisning ser du røde, grønne og gule dager.  Er det for mange røde eller gule, tyder dette på ubalanser.  Slike kan man som regel gjøre noe med og du er velkommen til å spørre PFC Nordic om råd.  Temperaturkurven vil også vise eventuell spontanabort etter graviditet – temperaturen begynner som regel å falle 3-5 dager før. 

SS JF tempstigningSS HL lengde3 -4 : Bildet til venstre viser gjennomsnittlig temperaturstigning etter eggløsning.  Dette er også et  mål på progesteronet.  For å «dømme» eggløsning i en syklus, kreves en gjennomsnittlig stigning på minst 0,2 °C.  0,34 viser at dette er i orden.  Bildet til høyre: HL 11 viser at det er 11 dager fra egglønsning til mens – at også dette er i orden.  

SS ov variasjonSS M kalender5 – 6 : Til venstre: Typisk variasjon i eggløsning er +/- 2 dager.  Til høyre: Du har menskalender for de neste 6 månedene og kan lett se hvor eggløsningene sannsynligvis kommer.  For beregningen brukes gjennomsnittlig sykluslengde.

 

 LC 6 og B uten OvSS LC6B CLI7 -8 :Bildet til venstre: Ladycomp 8 angir til venstre antall sykler (0) uten eggløsning, og til høyre antall sykler (0) med nedsatt gullegemefunksjon, dvs sykler hvor tempen ikke stiger nok – og antyder progesteronmangel.  Er tallet 0: dvs ingen slike sykler.  I bildet til høyre: 

 

SS 6B Ov og termin9 : Ladycomp 8 gir deg datoen for neste forventede eggløsning  fra dag 2 / 2. mensdag i syklusen og tilhørende termin, 30.12.  Begge symboler blinker da det er en forventning.  Ved bekreftet graviditet, går de ut fra effektiv eggløsningsdato – og du får biologisk termin med 1 dags nøyaktighet.  Gjennom hele svangerskapet vises aktuell svangerskapsuke.

Skal du til IVF/ICSI, er Ladycomp 8 også genial – du ser om høyfasene er i orden, og siden du får datoen for neste EL, vet du om denne forventes i uken når det er folk på klinikken – eller om det blir en helg og du må vente en syklus. Er det mannen det står på, har dere den beste forutsetning til å time samleiet og dermed øke sjansene. Etter hormonell behandling ved egg-uthenting, vil du, hvis første forsøk går galt, kunne se når kroppen har tatt seg inn igjen og du har en normal syklus.  Dette er viktig hvis det skal settes inn et nytt befruktet egg i forbindelse med en naturlig eggløsning.  Vi har sett tilfeller hvor en syklus hadde fin høyfase og neste svak osv.  Et befruktet egg ble satt inn i den svake – og det gikk galt.

Trenger du utskrift og/eller hjelp til tolkning av data, så gjør følgende:

 • Ladycomp 8 og Pearly 2 (og også Ladycomp 6-serien) : synkroniser din PFC med PC/Mac. Det genereres en tekstfil, typisk format H5JX9Z.TXT, og denne sender du som vedlegg i en mail til post@pfc.no.  Vi «dechiffrerer» og sender deg utskriften som pdf.  Du kan så ringe oss for en gjennomgang.
 • Pearly, Ladycomp m4 og Babycomp m4: Sendes PFC Nordic, PB 103, 4301 Sandnes.  Pris for ekspedisjon/forpakning og returfrakt kr 130.-

PS: Bildene over er fra Ladycomp 6/6B og vil fortløpende bli erstattet med tilsvarende fra Ladycomp 8.

Brukerhistorier

BRUKERHISTORIE: Et par hadde prøvd uten hell i nesten 3 år og ble utredet. Beskjeden var klar: «Alt er i orden – dra hjem og prøv videre». Paret ble ved bruk av Babycomp gravid etter kort tid. Det viste seg at de tidligere hadde bommet tidsmessig med flere dager.

BRUKERHISTORIE: En bruker hadde fått barn, og slet et års tid senere med å bli gravid igjen. Datautskrift viste en svak temperaturstigning etter eggløsning i flere sykler. Vi anbefalte bruk av naturlig progesteronkrem for å styrke høyfasen og progesteronet. Hun ble fort gravid. Historien gjentok seg da hun skulle ha barn nr 3. I dag anbefaler vi Iq-qi ultimate womans care som fås i vår nettbutikk.

BRUKERHISTORIE: Hennes syklus varierte og i lengde – og de var uten resultat etter 3½ år. Vi anbefalte Babycomp – og laget en datautskrift etter 4 målte sykler. Vi fant at eggløsningen var mellom dag 35 og 50, at temperaturstigningen var flott og stabil og høyfasen med 12 dager var normal. Vi anbefalte paret å ha samleie annenhver dag fra dag 33 til Babycompen slo ut med sannsynlig gravid. Hun ble gravid etter et par måneder og fikk et velskapt barn. Hun uttalte i ettertid at uten info fra Babycomp ville de aldri blitt gravide. De hadde bommet kronisk på tiden – og de hadde fått et tidsrom for eggløsning som de visste var riktig. Å få bekreftet at det hadde vært eggløsning i hver syklus, at progesteronet var ok og høyfasen lang nok påvirket dessuten psyken avgjørende og selvtilliten positivt.