PFC Produkt -sammenligning.

I tabellen er forkortelser brukt:

EL= Eggløsning
Ø= Gjennomsnitt
CLI= Nedsatt gullegemefunksjon
M= Mens

 
 
INSTRUMENTER I SALG: Ladycomp 8
I salg 2018-2022: Pearly 2
       
FUNKSJONER PLY2 LC 8  
Klokke, vekkeklokke, dato og år  
Selvtest/Testmåling  
Strømsparing  
Bakgrunnslys i displayet  
FRUKTBARHET PLY2 LC 8  
Dagens temp og fruktbarhet  
Teller dager fra 1 M-dag  
Tempverdi, fruktbarhet og EL, mnd bakover 3 12  
Fruktbarhetsprognose, dg frem 6 6  
Viser gjsn  EL-dag    
Viser dato for neste EL fra dg 2 i løpende syklus    
SYKLUSDATA DIREKTE I DISPLAYET PLY2 LC 8  
Menskalender neste 6 mnd    
Syklusdata, grønt, rødt, M, siste mnd (kalendervisning)   12  
Tempkurve med eggløsninger, siste mnd   12  
Antall målte sykler    
Ø sykluslengde, dg    
EL variasjon, dg    
Høyfaselengde, dg    
Ø tempstigning etter EL    
Sykler med CLI    
Sykler uten EL    
BMI- Body Mass Index    
BLI GRAVID PLY2 LC 8  
Prognose,dato for EL fra dag 2    
Prognose,neste 6 dg,også EL  
Prognose,dato for termin, før EL og ved graviditet    
Registrere samleie   
Prognose for kjønn v reg samleie    
Planleggingstreff    
Viser sannsynlig gravid ca dg etter EL   16  
Påviser graviditet, dg etter EL 18 18  
Viser svangerskaps-uke    
ANNET PLY2 LC 8  
Testmåling  
Regulerbar lys-styrke    
Regulerbar lyd-styrke    
Lydløs    
Tilkobling til PC/Mac    
Nullstilling av data  
 
I salg 2015-2021: Ladycomp 6C,
LadyComp 6, LadyComp 6B (BabyComp)
       
FUNKSJONER LC 6C LC 6 LC 6B
Klokke, vekkeklokke, dato og år
Selvtest/Testmåling
Strømsparing
Bakgrunnslys i displayet
FRUKTBARHET LC 6C LC 6 LC 6B
Dagens temp og fruktbarhet
Teller dager fra 1 M-dag
Tempverdi, fruktbarhet og EL, mnd bakover 4 6 12
Fruktbarhetsprognose, dg frem 6 6 6
Viser dato for neste EL fra dg i løpende syklus     2
SYKLUSDATA DIREKTE I DISPLAYET LC 6C LC 6 LC 6B
Menskalender neste 6 mnd  
Syklusdata, grønt, rødt, M, siste mnd (kalendervisning)   6 12
Tempkurve med eggløsninger, siste mnd   6 12
Antall målte sykler  
Ø sykluslengde, dg  
EL variasjon, dg  
Høyfaselengde, dg  
Ø tempstigning etter EL  
Sykler med CLI    
Sykler uten EL  
BMI- Body Mass Index
BLI GRAVID LC 6C LC 6 LC 6B
Prognose,dato for EL fra dag 2    
Prognose,neste 6 dg,også EL
Prognose,dato for termin, før EL og ved graviditet    
Registrere samleie    
Prognose for kjønn v reg samleie    
Planleggingstreff    
Tidsmessig samsvar EL og samleie ca dg etter EL     4
Viser sannsynlig gravid ca dg etter EL 16 16 16
Påviser graviditet, dg etter EL 18 18 18
ANNET LC 6C LC 6 LC 6B
Fritt programmerbare symptomer   5 5
Valgfrie vekkemelodier   5 5
Testmåling
Regulerbar lys-styrke  
Regulerbar lyd-styrke  
Lydløs  
Tilkobling til PC/Mac
Nullstilling av data
       
Gamle instrumenter: Pearly (2004-2017), LadyComp m4, BabyComp m4 (2004-2015)
       
FUNKSJONER Pearly LC m4 BC m4
Klokke, vekkeklokke, dato og år
Selvtest/Testmåling
Strømsparing
Bakgrunnslys i displayet  
FRUKTBARHET Pearly LC m4 BC m4
Dagens temp og fruktbarhet
Teller dager fra 1 M-dag
Tempverdi, fruktbarhet og EL, mnd bakover 3 6 12
Fruktbarhetsprognose, dg frem 6 6 6
Viser dato for neste EL fra dg i løpende syklus     2
SYKLUSDATA DIREKTE I DISPLAYET Pearly LC m4 BC m4
Menskalender neste 6 mnd      
Syklusdata, grønt, rødt, M, siste mnd (kalendervisning)      
Tempkurve med eggløsninger, siste mnd      
Antall målte sykler  
Ø sykluslengde, dg  
EL variasjon, dg  
Høyfaselengde, dg    
Ø tempstigning etter EL  
Sykler med CLI    
Sykler uten EL    
BMI- Body Mass Index  
BLI GRAVID Pearly LC m4 BC m4
Prognose,dato for EL fra dag 2    
Prognose,neste 6 dg,også EL
Prognose,dato for termin, før EL og ved graviditet    
Registrere samleie    
Prognose for kjønn v reg samleie    
Planleggingstreff    
Tidsmessig samsvar EL og samleie ca dg etter EL     4
Viser sannsynlig gravid ca dg etter EL   16 16
Påviser graviditet, dg etter EL 18 18 18
ANNET Pearly LC m4 BC m4
Fritt programmerbare symptomer      
Valgfrie vekkemelodier      
Testmåling
Regulerbar lys-styrke  
Regulerbar lyd-styrke  
Lydløs      
Tilkobling til PC/Mac      
Nullstilling av data