PFC Prod-sammenlign.

I tabellen er forkortelser brukt:

EL= Eggløsning
Ø= Gjennomsnitt
CLI= Nedsatt gullegemefunksjon
M= Mens

 
Instrumenter i salg: Pearly 2, Daysy, LadyComp 6, LadyComp 6B (BabyComp)
 
FUNKSJONER PLY2 Daysy LC 6 LC 6B
Klokke, vekkeklokke, dato og år
Selvtest/Testmåling
Strømsparing
Bakgrunnslys i displayet
Fruktbarhet PLY2 Daysy LC 6 LC 6B
Dagens temp og fruktbarhet
Teller dager fra 1 M-dag
Tempverdi, fruktbarhet og EL, mnd bakover 3 4 6 12
Fruktbarhetsprognose, dg frem 6 6 6 6
Viser dato for neste EL fra dg i løpende syklus       2
Syklusdata direkte i displayet PLY2 Daysy LC 6 LC 6B
Menskalender neste 6 mnd    
Syklusdata, grønt, rødt, M, siste mnd (kalendervisning)     6 12
Tempkurve med eggløsninger, siste mnd     6 12
Antall målte sykler    
Ø sykluslengde, dg    
EL variasjon, dg    
Høyfaselengde, dg    
Ø tempstigning etter EL    
Sykler med CLI      
Sykler uten EL    
BMI- Body Mass Index  
Bli gravid PLY2 Daysy LC 6 LC 6B
Prognose,dato for EL fra dag 2      
Prognose,neste 6 dg,også EL
Prognose,dato for termin, før EL og ved graviditet      
Registrere samleie      
Prognose for kjønn v reg samleie      
Planleggingstreff      
Tidsmessig samsvar EL og samleie ca dg etter EL       4
Viser sannsynlig gravid ca dg etter EL   16 16 16
Påviser graviditet, dg etter EL 18 18 18 18
Annet PLY2 Daysy LC 6 LC 6B
Fritt programmerbare symptomer     5 5
Valgfrie vekkemelodier     5 5
Testmåling
Regulerbar lys-styrke    
Regulerbar lyd-styrke    
Lydløs    
Tilkobling til PC/Mac  
Nullstilling av data
 
Gamle instrumenter: Pearly, LadyComp m4, BabyComp m4, LadyComp 6C 
 
FUNKSJONER Pearly LC 6C LC m4 BC m4
Klokke, vekkeklokke, dato og år
Selvtest/Testmåling
Strømsparing
Bakgrunnslys i displayet  
Fruktbarhet Pearly LC 6C LC m4 LC 6B
Dagens temp og fruktbarhet
Teller dager fra 1 M-dag
Tempverdi, fruktbarhet og EL, mnd bakover 3 4 6 12
Fruktbarhetsprognose, dg frem 6 6 6 6
Viser dato for neste EL fra dg i løpende syklus       2
Syklusdata direkte i displayet Pearly LC 6C LC m4 BC m4
Menskalender neste 6 mnd        
Syklusdata, grønt, rødt, M, siste mnd (kalendervisning)        
Tempkurve med eggløsninger, siste mnd        
Antall målte sykler    
Ø sykluslengde, dg    
EL variasjon, dg    
Høyfaselengde, dg      
Ø tempstigning etter EL    
Sykler med CLI      
Sykler uten EL      
BMI- Body Mass Index  
Bli gravid Pearly LC 6C LC m4 BC m4
Prognose,dato for EL fra dag 2      
Prognose,neste 6 dg,også EL
Prognose,dato for termin, før EL og ved graviditet      
Registrere samleie      
Prognose for kjønn v reg samleie      
Planleggingstreff      
Tidsmessig samsvar EL og samleie ca dg etter EL       4
Viser sannsynlig gravid ca dg etter EL   16 16 16
Påviser graviditet, dg etter EL 18 18 18 18
Annet Pearly LC 6C LC m4 BC m4
Fritt programmerbare symptomer        
Valgfrie vekkemelodier        
Testmåling
Regulerbar lys-styrke    
Regulerbar lyd-styrke    
Lydløs        
Tilkobling til PC/Mac      
Nullstilling av data

OK 28.12.18