Pearly Tutorials

Pearly T1 – Stilling av klokke og vekkeklokke
Viser deg stilling av klokke og aktivering for måling.

Pearly T2 – Funksjoner
Viser deg avlesning av dagens temp og syklusdag;
sjekke tidligere målinger og prognose (om du får grønt eller rødt) for hver av de neste 6 dagene.

Pearly T3 – Temperaturmåling og fruktbarhetstest
Viser deg måling og betydningen av fruktbarhetssymbolene rødt, gult og grønt

Pearly T4 – Registrering av tidligere mens
Viser deg hvordan du registrerer tidleigere Mens, før oppstart og etter måleopphold

Pearly T6 – Får ikke til å måle
Viser hvordan du får frem målesymbol hvis det ikke vises når du skal måle.

Pearly T7 – Sletting av data
Viser hvordan du sletter måledata. Dette er aktuelt hvis du føler dine måle-data er dårlige, syklusen har endret seg grunnleggende eller du har overtatt Pearly fra noen andre.

Pearly T8 – Mensregistrering
Viser hvordan du registrerer Mens, endrer, sletter eller legger til M-dager.
Videre hvordan du etterregistrerer hvis M kommer utpå dagen.