BabyComp M4 Tutorials

Babycomp T1 – Oppstart og stilling av klokke og vekkeklokke
Grunnleggende betjening, sjekke innstillinger, stille klokke og vekkeklokke. Aktivere vekkeklokke.

Babycomp T2 – Registrering av tidligere mens ved oppstart eller etter måleopphold
Viser hvordan du legger inn tidligere Menstruasjoner ved oppstart eller etter måleopphold.

Babycomp T3 – Funksjoner
Viser deg dagens temp og syklusdag, se tidligere målinger, prognose for de neste 6 dagene og syklusstatistikk.

Babycomp T4 – Temperaturmåling og fruktbarhetssymboler
Viser deg måling og avlesning av dagens temperatur, fruktbarhet og syklusdag.

Babycomp T7 – Får ikke til å måle – hva gjør jeg?
Viser hvordan du får frem målesymbol hvis det ikke vises når du skal måle.

Babycomp T8 – Når du vil bli gravid
Viser registrering av samleie, prognose for eggløsning og termin. Videre mistanke om graviditet og bekreftet graviditet.

Babycomp T9 – Sletting av data
Viser hvordan du sletter måledata. Dette er aktuelt hvis du føler dine måle- data er dårlige, syklusen har endret seg grunnleggende eller du har overtatt
Ladycomp fra noen andre.