Høy eller lav BMI

Over- eller undervekt kan være en medvirkende årsak til at du ikke blir gravid. BabyComp regner ut din BMI og gir prognose for neste eggløsning. Deretter bekrefter den eggløsning og eventuell graviditet.

Høy eller lav BMI

Sterk over- eller undervekt fører ofte til nedsatt fruktbarhet og vanskeligheter med å bli gravid. Hvis kvinnen har en body mass indeks som er mindre enn 20 eller høyere enn 30, kan dette være en medvirkende årsak til at graviditet uteblir. Endring i kosthold og tilpasset trening kan gi positive resultater. Mat som fremmer progesteronbalansen anbefales spesielt. Ladycomp og Babycomp har innebygget BMI-kalkulator og dette sammen med en PFC-utskrift viser status og dokumenterer endringer over tid, jfr andre artikler om hormonbalanse, CLI osv.