Stress kan gjøre deg infertil

Stress som kan kan komme av mange og varierte årsaker er en hyppig årsak til at kvinner ikke blir gravide. En PFC som Ladycomp 6B Baby er et utmerket hjelpemiddel, mener naturterapeut Gjertrud Hobberstad, også mangeårig redaktør av «Naturterapeuten» – offisielt organ for Norske Naturterapueter Hovedorgansisasjon. Som terapeut har hun lang erfaring i å bistå kvinner med å bli gravide.

Stress kan gjøre deg infertil

En personlig fruktbarhets-computer som Ladycomp 6B Baby kan være løsningen for deg som er stresset og sliter med bli gravid. Stress går ut over alle funksjoner i kroppen, også fruktbarheten. Det er mange grunner til å bruke en PFC, Personlig FruksbarhetsComputer. Noen bruker den for unngå å få barn, mens andre gjerne vil ha barn og trenger å vite når i syklusen de er fruktbare.

Bli gravid med hjelp av en computer…

En personlig fruktbarhetscomputer kan være løsningen for deg som er stresset og sliter med bli gravid. Stress går ut over alle funksjoner i kroppen, også fruktbarheten. Det er mange grunner til å bruke en PFC, Personlig FruksbarhetsComputer. Noen bruker den for unngå å få barn, mens andre gjerne vil ha barn og trenger å vite når i syklusen de er fruktbare.

– Hvis kvinner som er svært stresset – av mange og sammensatte årsaker – samtidig forsøker å få barn, kan stresset medføre at de ikke lykkes. Stress går ut over alle kroppsfunksjoner, fordøyelse, huømr, søvn og fuktbarhet, sier Hobberstad.

Få timer:  -Det er ikke så mange timene hver måned en kvinne faktisk kan få barn rent fysiologisk. De færreste vet nøyaktig når de er fruktbare. De fleste kvinner kjenner ikke syklusen sin, og de vet ikke hvordan kroppen fungerer. Nr du bruker en PFC, lærer du deg automatisk dette . Da kan du senke skuldrene og passe på å få deg en hyrdestund akkurat når du skal, sier hun. 
Som erfaren terapeut møter hun mange stressede kvinner. Faktisk er de aller fleste av oss i mer eller mindre permanent stresstilstand, er hennes erfaring.
-Vi skal jo klare alt i dages samfunn. Særlig unge kvinner, som dessuten har færre år på seg til å bli gravid nå enn før fordi de utdanner seg og skal være etablert før barn kommer inn i bildet, sier Hobberstad.

Lett å lære
En PFC kan være en hjelp fordi den forteller deg nøyaktig når du er fruktbar, men også fordi du får mer kontroll og dermed føler deg mindre oppjaget og stresset, forklarer hun.
-Det er lett bruke en Labycomp eller en annen frukbarhetscomputer, og bruksanvisningen er god. Har du en mann eller partner, er han kanskje enda flinkere til å lese den enn du er, mange menn er jo mer tekniske. Og er begge to håpløst lite bruksanvisningskyndige, kan Sigurd Øglænd i PFC Nordic sikkert svare, sier hun.
Som terapeut har hun bare de beste erfaringer med sine pasienter som bruker PFC.
-Nå er jo jeg «pensjonist» rent fruktbarhetsmessig og trenger ikke lenger kontrollere fruktbarheten for egen del. Men jeg er ikke i tvil om hva jeg ville valgt hvis det var meg deg gjaldt, sier Gjertrud Hobberstad.

Eggløsningstesteren Ladycomp 6B – Baby er en funksjonell, nyskapende med utvidet fokus for deg som ønsker å bli gravid.  Den er ikke bare eggløsningstester, men gir deg komplett informasjon over hver enkelt syklus og alle sykler samlet over år.  Vi mener denne modellen er verdens beste hjelpemiddel når du ønsker å bli gravid, du har alt i ett. I en brukerundersøkelse viste det seg at 80% av de som hadde prøvd mer enn 12 måneder å bli gravide, endte nokså kjapt med å bli gravide etter bruk og hjelp av Ladycomp eller Babycomp, siste er nå Ladycomp 6B – Baby.  Så sliter dere med å bli gravide er det nok det smarteste dere kan gjøre å investere i en Ladycomp 6B – Baby.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med en fagperson rundt det å bli gravid, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon: 51 68 00 18 eller sende oss E-post: post@pfc.no

Vi setter pris på å dele vår fagkunnskap med engasjerte fremtidige mødre.