Kan stress påvirker eggløsningen?

Hvordan stress påvirker eggløsningen

Ja, stress kan påvirke eggløsningen, men heldigvis på en måte som fertilitetsmonitoren Ladycomp 6B Baby kan håndtere. Ifølge en nylig studie resulterer høyere stressnivå i lavere nivåer av både østrogen og luteniserende hormon (LH).  Dette kan føre til forsinket eller uteblivende eggløsning. Stress kan altså hemme eggløsning, og uten eggcelle hjelper det lite med mannens mange spreke spermier.

Forskere har konkludert med at stressresponsen hemmer hormonet LH. Det er dette hormonet som når en såkalt toppverdi 36 timer før eggløsning og trigger denne. Med andre ord, stress kan forsinke eller forhindre eggløsningen.  PFC Nordic har gjentatte ganger dokumentert slike forhold på syklusutskrifter fra fertilitetesmonitoren Ladycomp 6B. To eksempler er interessante: En bruker hadde helt stabil syklus – og så ble to etter hverandre en uke lengre for så å gå tilbake til normalen.  Årsak: Paret flyttet, og dette regnes som en av de største stresspåkjenningene.  En annen bruker hadde veldig varierende syklus – både lengde og store temperatursvigninger og sa selv at det «var kaos i livet».  I ferien ble syklusen normal.  Etter ferien ble det kaos igjen.

I en hvilken som helst situasjon kan du stole på LadyComp 6B Baby og de andre PFCene Pearly, Daysy og Ladycomp 6 og 6C i stressede perioder. Ved forsinket eggløsning stiger ikke tempen før den endelig har funnet sted. Ladycomp 6B Baby eller de andre gir ikke grønt lyst før etter en kvalifiserende temperaturstigning.  Undertrykkes eggløsningen fullstendig, dvs det blir en syklus uten, stiger heller ikke tempen og det gis rødt lyst frem til Mens.  Mens kommer også i sykler uten eggløsning, da det i første del ble bygget opp en slimhinne i livmoren, og denne må ut.  Les mer om stress  kan gjøre deg infertil  i vårt Ekspertpanel.

Klar sammenheng mellom stress og fruktbarhet

I en studie fra universitetet i Louisville, publisert i tidsskriftet Annals of Epidemiology,  påvises en klar sammenheng mellom stress og fruktbarhet. Forskerne fulgte 400 seksuelt aktive kvinner under 40 år. Deltakerne evaluerte og rapporterte selv sitt eget stressnivå, på en skala fra én til fire. Deltakerne registrerte også menstruasjon, samleier og prevensjon, samt livsstilsfaktorer som røyking og inntak av alkohol og koffein. Kvinnene ble fulgt fram til de ble gravide eller til studien ble avsluttet, gjennomsnittlig i åtte sykluser.

Funnene er interessante: For kvinner som oppga at de følte seg svært stresset i tiden rundt eggløsning, var sannsynligheten for graviditet i den aktuelle syklusen 40 % lavere enn i andre, mindre stressede sykler. Sannsynligheten for graviditet var dessuten 45% lavere blant de kvinnene som rapporterte det høyeste stressnivået, sammenlignet med kvinner som var mindre stresset.

Enkle tips for å hjelpe kroppen din til å takle stress

Stress er mer og mer utbredt og en stor del av livsstils- eller betennelsessykdommer henger også sammen med stress. Å forstå stress og så løpende kartlegge eget stressnivå og finne gode teknikker for å redusere stressnivået i kroppen, kan være smart for å holde seg kvikk og rask.

Kort om stress – hormoner

Kroppen vår produserer flere stresshormoner. Vi tar for oss 3: Best kjent er kanskje adrenalin som er korttids-stresshormonet som utskilles automtisk ved akutt fare.  Adrenalin har en «søster» – noradrenalin som er kort-tidsstresshormonet som utløses i plutselige, men kjente stress- eller fare-situasjoner.  Kortisol er langtids-stresshormonet.  Dette er absolutt nødvendig for mange funksjoner i kroppen.  Det kan betegnes som kroppens brannvesen som rykker ut når ubalanser oppstår.  For høye kortisolnivåer over tid kan være farlige og føre til mye ugreie, siden kortisolet også har flere andre oppgaver.  Kortisol er et s k  katabolsk hormon.  Blir det for høye nivåer over tid, vil det begynne å bryte ned kroppen. Kortisol lages og skilles ut i binyrene, og ved forhøyet kortisolproduksjon over tid, «konker disse ut» og en rekke andre hormoner som lages der blir også lidende.  Resultatet kan bli ME-lignende tilstander.  Lege Siri Aabel har f eks observert at svært mange kvinner på p-piller har 4 x høyere kortisolnivåer enn det som anses normalt.

Hva gjør jeg for å komme i balanse?

Vi kan dele dette i to:

Ta vare på den naturlige hormonbalansen

Tro det eller ei, men ubalanse i sexhormonene, dvs de stereoide hormonenene, henger som regel sammen med de fleste livsstilsykdommer.  Første skritt er å slutte med hormonell prevensjon og få en naturlig menssyklus tilbake.  Det neste er å få riktig balanse mellom sexhormonene østrogen og progesteron.  Progesteron er igjen nøkkelen – da kortisol lages fra progesteron – og er progesteronet i svikt, går kortisolet på styr. For lite progesteron betyr igjen for mye østrogen som igjen forsterker nevnte problemer.  I fertilitetesmonitorene Ladycomp 6 og 6B Baby ser du fort i displayet om dette er i balanse.  For mange røde dager og/eller svak temperaturstigning etter eggløsning er tegn på nedsatt gullegmefunksjon og dermed for lite progesteron. Ønsker du mer informasjon om dette, får du det gratis som PFC-bruker.

Velprøvede hverdagsråd for å stresse ned

I tillegg til hormonbalanse finnes det en rekke generelle gode råd for å stresse ned:

  • Nok trening og frisk luft
  • Nok søvn – 7-8 timer.  Søvn demper stresshormoner.
  • Mentalt innstille seg på å stresse ned, «gå langsommere»
  • Lytte til beroligende musikk – virker positivt på kropp og sinn
  • Massasje, klemmer og nærhet, latter, kos med kjæledyr, møte med gode venner. Når du opplever at noen ser deg, lytter til deg og støtter deg øker også nivået av forskjellige «gledeshormoner»
  • Fornuftig kosthold og forsøk å spise blodsukker-stabilt
  • Kosttilskudd, spesielt «full pakke» med mineraler og sporstoffer.  Fitline Restorate er i så måte noe av det mest fornuftige vi har kommet over – tas om kvelden slik at kroppen får det den trenger for å bygge seg opp igjen under søvnen.

Gjenopprette en naturlig syklus

Når kvinner slutter med hormonell prevensjon, pleier syklusen å komme tilbake i balanse nokså fort.  Hos de fleste skjer det i første eller andre syklus, hos noen få etter 3-4 sykler.  Noen ytterst få opplever at det tar lengre tid, fra 6 til 18 måneder.  (Et spesielt tilfelle er p-sprøyte, og etter slike kan det ta flere år før syklusen kommer retur.  Jo flere ganger man har tatt slike, jo lengre går det.)
Hvorvidt syklusen er i balanse – dvs forholdet mellom hormonene østrogen og progesteron blir riktig finner man enklest ut ved å bruke en fertilitetsmonitor eller PFC som Ladycomp eller Pearly. Til å styrke og pleie syklusen, anbefaler vi kremen IQ-Qi Ultimate Feminine Care som brukes fra eggløsning til mens.  Mange av våre brukere har hatt stor glede av den.

Et sikkert alternativ

LadyComp 6 og Pearly er et 99,3% sikkert prevensjonsalternativ, naturlig og uten bivirkninger.  De er ideelle for alle som prinsippielt ikke vil bruke hormonell prevensjon eller spiral, for alle som av medisinske årsaker ikke kan eller av medisinske årsaker ikke bør bruke hormonell prevensjon eller spiral. Disse 3 gruppene representerer rundt 50% av kvinner i fruktbar alder.  Les mer om sikkerhet.

LadyComp 6B Baby er toppmodellen, spesielt tilrettelagt for graviditet.  Den har en egen planleggingsmodul og viser mer data enn de andre.  Denne er genial også til prevensjon – før eller etter svangerskap.

Hvilken skal jeg velge?

Grunnlaget og sikkerheten er det samme for alle Ladycomp-modellene, Pearly og Daysy. Du måler temperaturen under tungen med en supernøyaktig sensor hver dag når du våkner (det er dessverre en utbredt misforståelse at det må måles til samme tidspunkt hver dag). Hopper du over en dag eller to, går det helt fint. Tempen vises sammen med syklusdag og grønt når det er sikkert og rødt eller gult på de fruktbare respektive usikre dagene. Når menstruasjonen kommer, registrerer du den.  Temperatur er sikkert som metode – les mer..

Ladycomp 6-serien – Fargedisplay, menyføring, sensor i ledning slik at du kan se displayet under måling, ny sensor måler ca 30% raskere enn tidligere, kan kobles til PC/Mac, drives av 2 AAA-batterier du kan skifte selv. 130 g m batterier. Les mer om Ladycomp 6 serien

 

Pearly – Vårt mest solgte til prevensjon gjennom tidene og fortsatt like aktuell. Hengslet sensor som du vipper ut og legger under tungen, sort hvitt display, innebygget batteri med 2-4 års drift – må skiftes hos PFC Nordic, 50 g. Betjenes med 3 taster: Sirkel = OK, minus = Nei eller tilbake i klokke eller kalender, pluss = Ja eller frem. Enklere kan ikke prevensjon bli! Les mer om Pearly

 

 

LadyComp 6B – Baby: Sannsynligvis et av verdens beste hjelpemiddel for å bli gravid

Personlig FruktbarhetsComputer -PFC -Ladycomp 6B – vårt topprodukt med utvidet fokus på graviditet. Dette er den totale fertilitetsmonitoren som også dokumentererer syklusen over år.  Alt går automatisk – Du tar kun kjapt tempen når du våkner, får rødt for fruktbar, grønt for ufruktbar. Neste forventede Eggløsning, EL, vises sammen med tilhørende termin med dato fra dag 2 i syklusen. EL-dag markeres med rødt blinker. Menskalender for neste 6 måneder gir indikasjon på fremtidige EL. Samleie kan registreres, og LC 6B markerer når det er tidsmessig klaff med eggløsning.  Slår i normaltilfelle ut på graviditet ca 18 dager etter befruktning – rødt – gult – grønt lyser konstant. Du kan se tempkurven med eggløsninger i displayet, får automatisk statistikk som viser sykler uten EL og med nedsatt gullegmefunksjon og mye mer. Slik vet du fort alt om syklusen. Og ønsker du prevensjon før eller etter svangerskap – bruker du den omvendt og har 99,3% sikkerhet. Les mer om Ladycomp 6B

Denne artikkelen er levert av NorwegianContent.com