Sjekkliste blir ikke gravid

Sjekkliste – Når du ikke blir gravid

Sjekkliste som tar for seg 14 enkle årsaker som ofte OVERSES eller GLEMMES.  De er like aktuelle ved planlegging av første barnet eller om du «sliter med nestemann».  Vi viser også hvordan Ladycomp 6B – Baby, fruktbarhets-computeren  som er laget med fokus på graviditet, er et særdeles enkelt og effektivt hjelpemiddel.  1 år med eggløsnings- og graviditetstester koster langt mer – og med en Ladycomp 6B får du automatisk full kontroll og DOKUMENTASJON av syklusen. Og, du kan bruke den vekselvis også til prevensjon i mange, mange år.

Sjekkliste – Blir ikke gravid

Svarer du NEI, Tvilende eller Vet ikke på et eller flere av spørsmålene 1-11 eller JA på 12-14, anbefaler vi deg på det varmeste å gå i gang med en Ladycomp 6B  Baby.
Etter spørsmålene forklarer vi hvorfor.

 1. Vet du når du har eggløsning?
 2. Tror du du har sykler uten eggløsning?
 3. Har du høy eller lav BMI – og vet du om dette kan ha innflytelse på syklusen?
 4. Vet du om kroppen lager nok progesteron etter eggløsning? Trenger du en reptitisjon: Les mer om østrogen og progesteron i syklusen
 5. Vet du om det er 9 eller flere dager med høy temperatur fra eggløsning til Mens?
 6. Vet du om det er balanse mellom østrogen og progesteron i syklusen din?
 7. Hvis du har en syklus som varierer i lengde, vet du når du har eggløsning fra syklus til syklus?
 8. Vet du om du har et asynkront syklusmønster – dvs kort-lang-kort-lang osv og når du har eggløsning?
 9. Hvis du har endometriose,  vet du om du da har eggløsning og når?
 10. Hvis du har PCOS, vet du om, og når du har eggløsning?
 11. Hvis du har en eggleder eller en eggstokk, vet du når du har eggløsning på den «riktige»?
 12. Opplever du gjentatte spontanaborter?
 13. Har mannen problemer som nedsatt sædkvalitet?
 14. Har dere planer om eller holder dere på med fertilitesbehandling, IVF/ICSI?


Ladycomp 6B Baby takler helt automatisk de fleste symptomer og også kombinasjoner av disse… .

Du tar morgentempen – det er alt.

I fortsettelsen viser vi noen screen shots fra Ladycomp 6B – Baby og tallene i teksten refererer til spørsmålene ovenfor.

LC 6 og 6B viser tempkurve og eggløsninger.SS Kalendervisning1 – 2 – 3 -12 :  Du ser temperaturkurven i displayet – zoom-funksjon fra siste uke til siste 4 måneder.  Loddrette røde streker marker eggløsning.  Mangler en eller flere slike, ble ingen eggløsning funnet.  I kalendervisning ser du røde, grønne og gule dager.  Er det for mange røde eller gule, tyder dette på ubalanse mellom østrogen og progesteron, hvor det siste er i manko.  Progesteron er absolutt nødvendig for å få til et svangerskap. Slike ubalanser kan man som regel gjøre noe med og du er velkommen til å spørre PFC Nordic om råd.  Temperaturkurven vil også vise eventuell spontanabort etter graviditet – temperaturen begynner som regel å falle 3-5 dager før.

 

SS JF tempstigningSS HL lengde4 – 5 – 6 : Bildet til venstre viser gjennomsnittlig temperaturstigning etter eggløsning.  Dette er også et mål på progesteronet.  For å «dømme» eggløsning i en syklus, kreves en gjennomsnittlig stigning på minst 0,2 °C.  jf 0,34 viser at dette er i orden.  Bildet til høyre: HL, høyfasens lengde, 11 viser at det er 11 dager fra egglønsning til mens – at også dette er i orden. Er det færre enn 9 dager, vil et befruktet egg ha vansker med å feste seg.  Også dette er en hormonell ubalanse.

 

 

SS ov variasjonSS M kalender7 – 8 – 9 : Til høyre: Du har menskalender for de neste 6 månedene og kan lett se hvor eggløsningene sannsynligvis kommer.  Dette henger sammen med variasjon i eggløsning som vises på bildet til venstre,  i tilfellet er det s.k. standardavviket på 2, dvs eggløsning vil typisk variere med +/- 2 dager

 

 

LC 6 og B uten OvSS LC6B CLI2: Bildet til venstre: Ladycomp 6B angir til venstre antall sykler (i eksemålet 0) uten eggløsning, og til høyre antall sykler (i eksemplet 0) med nedsatt gullegeme-funksjon, dvs sykler hvor tempen ikke stiger nok – og antyder progesteronmangel.

 

 

SS 6B Ov og terminSS gravid 180x150Bildet til venstre: Fra dag 2 i syklusen leser du av datoen for neste forventede eggløsning = 07.04.  Datoen under er tilhørende termin, i eksemplet 30.12.  Begge symboler blinker da det er en forventning.  Ved bekreftet graviditet, vises virkelig dato for eggløsning – sammen med biologisk termin med 1 dags nøyaktighet.  Bildet til høyre: Gravid!  Ladycomp 6 B  lar rødt-gult-grønt blinker etter hverandre 3-4 dager etter eggløsning når et registrert samleie har klaffet tidsmessig med eggløsningen.  Ladycomp 6 B markerer sannsynlig svanger ved at rødt-gult grønt blinker samtidig,  i normaltilfelle ca 16 dager etter eggløsning.  Gravid bekreftes  i normaltilfelle ca 18 dager etter eggløsning – alle lyser konstant.

 

LC 6 5 parametre migr14 : I Ladycomp 6 og 6B kan du registrere inntil 5 selvvalgte symptomer som kan være interessante å se i syklussammenheng.  Slike kan være migrene, pms, blødninsforstyrrelser/spotting, slim,  medikamentbruk, hormonell behandling i forbindelse med IVF/ICSI, dato for innsetting av befrutket egg, eventuell abort osv.  Disse vil kunne sees på datautskrifter og i kalendervinduet øverst.

 

 

14  Skal du til IVF/ICSI, er Ladycomp 6B også genial – du ser om høyfasene er i orden, og siden du får datoen for neste EL, vet du om denne forventes i uken når det er folk på klinikken – eller om det blir en helg og du må vente en syklus. Er det mannen det står på, har dere den beste forutsetning til å time samleiet og dermed øke sjansene. Etter hormonell behandling ved egg-uthenting, vil du, hvis første forsøk går galt, kunne se når kroppen har tatt seg inn igjen og du har en normal syklus.  Dette er viktig hvis det skal settes inn et nytt befruktet egg i forbindelse med en naturlig eggløsning (s.k. Helsinkiregimet).  Vi har sett tilfeller hvor en syklus hadde fin høyfase og neste svak osv.  Et befruktet egg ble satt inn i den svake – og det gikk galt.


Syklusutskrift og tolkningshjelp

 • Ladycomp 6-serien: synkroniser din LC med PC/Mac. Det genereres en tekstfil, typisk format H5JX9Z.TXT, og denne sender du som vedlegg i en mail til post@pfc.no.  Vi «dechiffrerer» og mailer deg utskriften som pdf.  Du kan så ringe oss for en gjennomgang.
 • Pearly, Ladycomp m4 og Babycomp m4: Sendes PFC Nordic, PB 103, 4301 Sandnes.  Pris for ekspidisjon/forpakning og returfrakt kr 120.-

[trx_columns fluid=»no» margins=»yes» top=»inherit» bottom=»inherit» left=»inherit» right=»inherit» count=»2″] [trx_column_item][trx_infobox style=»regular» closeable=»no» top=»inherit» bottom=»inherit» left=»inherit» right=»inherit»]BRUKERHISTORIE: Et par hadde prøvd uten hell i nesten 3 år og ble utredet. Beskjeden var klar: «Alt er i orden – dra hjem og prøv videre». Paret ble ved bruk av Babycomp gravid etter kort tid. Det viste seg at de tidligere hadde bommet tidsmessig med flere dager.[/trx_infobox]

BRUKERHISTORIE: En bruker hadde fått barn, og slet et års tid senere med å bli gravid igjen. Datautskrift viste en svak temperaturstigning etter eggløsning i flere sykler. Vi anbefalte bruk av naturlig progesteronkrem for å styrke høyfasen og progesteronet. Hun ble fort gravid. Historien gjentok seg da hun skulle ha barn nr 3. I dag anbefaler vi Iq-qi Ultimate Feminine Care som fås i vår nettbutikk. [/trx_column_item] [trx_column_item][trx_infobox style=»info» closeable=»no» top=»inherit» bottom=»inherit» left=»inherit» right=»inherit»]BRUKERHISTORIE: Hennes syklus varierte og i lengde – og de var uten resultat etter 3½ år. Vi anbefalte Babycomp – og laget en datautskrift etter 4 målte sykler. Vi fant at eggløsningen var mellom dag 35 og 50, at temperaturstigningen var flott og stabil og høyfasen med 12 dager var normal. Vi anbefalte paret å ha samleie annenhver dag fra dag 33 til Babycompen slo ut med sannsynlig gravid. Hun ble gravid ette et par måneder og fikk et velskapt barn. Hun uttalte i ettertid at uten info fra Babycomp ville de aldri blitt gravide. De hadde bommet kronisk på tiden – og de hadde fått et tidsrom for eggløsning som de visste var riktig. Å få bekreftet at det hadde vært eggløsning i hver syklus, at progesteronet var ok og høyfasen lang nok påvirket dessuten psyken avgjørende og selvtilliten positivt.[/trx_infobox][/trx_column_item] [/trx_columns]

LadyComp 6B – Baby: Sannsynligvis et av verdens beste hjelpemiddel for å bli gravid

Personlig FruktbarhetsComputer -PFC -Ladycomp 6B – vårt topprodukt med utvidet fokus på graviditet. Du tar kjapt tempen når du våkner, får rødt for fruktbar, grønt for ufruktbar. Neste forventede Eggløsning, EL, vises sammen med tilhørende termin med dato fra dag 2 i syklusen. EL-dag markeres med rødt blinker. Menskalender for neste 6 måneder gir indikasjon på fremtidige EL. Slår i normaltilfelle ut på graviditet ca 18 dager etter befruktning – rødt – gult – grønt lyser konstant. Du kan se tempkurven med eggløsninger i displayet, får automatisk statistikk som viser sykler uten EL og med nedsatt gullegmefunksjon og mye mer. Slik vet du fort alt om syklusen. Og ønsker du prevensjon før eller etter svangerskap – bruker du den omvendt og har 99,3% sikkerhet. Les mer om Ladycomp 6B