Prevensjon med temperaturmåling

Prevensjon temperaturmåling

Vurderer du prevensjon basert på temperaturmåling? Mange kvinner bytter ut prevensjon som inneholder hormoner, med naturlig hormonfri prevensjon. Enten fordi de har vært plaget med bivirkninger fra p-piller og spiral, eller at de ønsker et sunnere alternativ. Her tar vi for oss alt du trenger vite om prevensjon med temperaturmåling.

Hormonfri prevensjon er prevensjonsmidler som ikke er tillsatt hormoner og er helt uten bivirkninger. Ved bruk av hormonfri prevensjon vil en kvinne ikke utsettes for verken alvorlige eller ufarlige bivirkninger forbundet med kvinnelige kjønnshormoner.

Hva er prevensjon basert på temperaturmåling?

Prevensjon med temperaturmåling er en effektiv og naturlig metode for prevensjon. Det er fertilitetsmonitorene Pearly, Ladycomp og Daysy som gir deg kunnskapen, slik at du virkelig kan forstå hvordan syklusen din fungerer. Prevensjon basert på temperaturmåling fungerer ved å identifisere de fruktbare og ikke-fruktbare dagene i syklusen din. Visste du at du bare er fruktbar i opptil seks dager i løpet av en syklus? Dagen for eggløsning når en eggstokk frigjør egget som skal befruktes, og de fem dagene som fører til eggløsning; Dette står for den mulige tiden som sæd kan overleve i kroppen din.

Den naturlige syklusalgoritmen analyserer temperaturmålingene, og identifiserer dermed grønne dager, når det ikke er behov for beskyttelse, eller røde dager, når du skal bruke kondomer eller avstå fra sex for å unngå graviditet.

Hvordan bruker du prevensjon med temperaturmåling

Når du våkner – sett i gang måling med et tastetrykk, legg sensoren under tungen og vent til du får et bekreftende tonesignal om gjennomført måling og lagret verdi. Det tar mindre enn et minutt. Du leser av dagens fruktbarhetssymbol – som er et sikkert utsagn for de neste 24 timene. Kroppen er da helt avslappet – og temperaturen er det nærmeste vi kommer kroppens grunn- eller basal-temperatur. De store muskelgruppene produserer ennå ingen egenvarme. Dette gir like målebetingelser hver gang. (Det er en utbredt misforståelse at man må måle til samme tidspunkt hver dag….!)

Grønt = OK – sikker. Du har like liten sjanse for å bli gravid som om du bruker p-piller, annen hormonell prevensjon eller spiral.

Rødt = OBS – fruktbar. Du har store muligheter for å bli gravid. (ca. 8-10 dager i hver syklus) Bruker du PFCen til prevensjon, så vær avholdende eller beskytt deg på andre måter hvis du vil unngå å bli gravid.

Gult kan gis når datagrunnlaget er for svakt til å gi rødt eller grønt, f.eks ved utelatte målinger. Til å begynne med gis en gul overgangsdag fra grønt til rødt før eggløsning og fra rødt til grønt etter.

Hvor sikker er prevensjon basert på temperaturmåling?

Prevensjon basert på temperaturmåling er internasjonalt klassifisert som en av de sikreste, og er i samme klasse som hormonell prevensjon, spiral og sterilisasjon. Den må ikke forveksles med metoden «sikre perioder» som er noe helt annet.

Pearly og Ladycompene er resultatet av mer enn 30 års systematisk utvikling. Det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet i alle ledd både for hardware og software. Som et ledd i prosessen er det deponert et stort referansebibliotek med alt fra enkle til kompliserte målte sykler og hvordan de tolkes.
Flere hundre er fra norske brukere.

For å bedømme et prevensjonsmiddels eller metodes sikkerhet, gjennomføres såkalte medisinske kliniske studier. Som et minimum kreves 100 deltakere over en 2 års periode og totalt minst 12000 sykler. Resultatet uttrykkes i Pearl indeks, som for de fleste er uforståelig. Det er derfor blitt vanlig å uttrykke sikkerheten i %.

Pearl indeks er det klassiske, medisinske måltallet for en prevensjonsmetodes sikkerhet og regnes ut på følgende måte: Hvis 100 kvinner benytter et prevensjonsmiddel i ett år gir dette 1200 sykler (100 x 12 [mnd] = 1200). Hvis 1 av disse 100 kvinnene blir gravid, dvs 1 graviditet på 1200 sykler – er Pearl indeks 1. Det bør tas med i betraktningen at kvinner totalt har 400-500 sykler gjennom livet. Det skilles ofte mellom metodesikkerhet, dvs sikkerhet hvis metoden benyttes korrekt og brukssikkerhet som tar med brukerfeil. Den siste vil nesten alltid være høyest.

Våre fertilitetsmonitorer som Pealy og Ladycomp har en dokumentert Pearl indeks (metode) på 0,7. Til sammenligning har p-piller en Pearl indeks fra 0,5 – 1,2; hormonspiral 0,3 – 0,5; kobberspiral 0,7 – 1 og kondom rundt 5.

Hvilken hormonfri prevensjon med temperaturmåling skal jeg velge?

Ladycomp, Pearly 2 og Daysy  er det perfekte valget for hver kvinne som er helsebevisst og er i harmoni med kroppen sin. Våre fertilitetsmonitorer eller PFCer nyter stor tillit blant kvinner som Europas mest pålitelige både anbefalt til  naturlige prevensjon og til naturlige familieplanlegging. Grunnlaget og sikkerheten er det samme for alle Ladycomp-modellene, Pearly 2 og Daysy. Du måler temperaturen under tungen med en supernøyaktig sensor hver dag når du våkner (det er dessverre en utbredt misforståelse at det må måles til samme tidspunkt hver dag). Hopper du over en dag eller to, går det helt fint. Tempen vises sammen med syklusdag og grønt når det er sikkert og rødt eller gult på de fruktbare respektive usikre dagene. Når menstruasjonen kommer, registrerer du den.  Temperatur er sikkert som metode – les mer..

Ladycomp 6-serien – Fargedisplay, menyføring, sensor i ledning slik at du kan se displayet under måling, ny sensor måler ca 30% raskere enn tidligere, kan kobles til PC/Mac, drives av 2 AAA-batterier du kan skifte selv. 130 g m batterier. Les mer om Ladycomp 6 serien

Pearly 2 – Vårt mest solgte til prevensjon gjennom tidene, Pearly, er nå kommet i ny og forbedret utgave og er mer aktuell enn noen gang. Pearly 2 har forbedret og raskere sensor som du vipper ut og legger under tungen for måling, display med farget bakgrunnsbelysning (ses ikke i dagslys) som viser grønt på grønne eller sikre dager, rødt på fruktbare.  Pearly 2 drives av et AAA-batteri som bruker skifter selv.  (Pearly måtte sendes inn for batteribytte), 60 g med batteri. Betjenes med 3 taster: Sirkel = OK, minus = Nei eller tilbake i klokke eller kalender, pluss = Ja eller frem. Enklere kan ikke prevensjon bli! Les mer om Pearly 2

LadyComp 6B – Baby: Sannsynligvis et av verdens beste hjelpemiddel for å bli gravid

Personlig FruktbarhetsComputer -PFC -Ladycomp 6B – vårt topprodukt med utvidet fokus på graviditet. Dette er den totale fertilitetsmonitoren som også dokumentererer syklusen over år.  Alt går automatisk – Du tar kun kjapt tempen når du våkner, får rødt for fruktbar, grønt for ufruktbar. Neste forventede Eggløsning, EL, vises sammen med tilhørende termin med dato fra dag 2 i syklusen. EL-dag markeres med rødt blinker. Menskalender for neste 6 måneder gir indikasjon på fremtidige EL. Samleie kan registreres, og LC 6B markerer når det er tidsmessig klaff med eggløsning.  Slår i normaltilfelle ut på graviditet ca 18 dager etter befruktning – rødt – gult – grønt lyser konstant. Du kan se tempkurven med eggløsninger i displayet, får automatisk statistikk som viser sykler uten EL og med nedsatt gullegmefunksjon og mye mer. Slik vet du fort alt om syklusen. Og ønsker du prevensjon før eller etter svangerskap – bruker du den omvendt og har 99,3% sikkerhet. Les mer om Ladycomp 6B

Et sikkert alternativ

LadyComp 6 og Pearly2 er et 99,3% sikkert prevensjonsalternativ, naturlig og uten bivirkninger.  De er ideelle for alle som prinsippielt ikke vil bruke hormonell prevensjon eller spiral, for alle som av medisinske årsaker ikke kan eller av medisinske årsaker ikke bør bruke hormonell prevensjon eller spiral. Disse 3 gruppene representerer rundt 50% av kvinner i fruktbar alder.  Les mer om sikkerhet.