Kobber Spiral

Vurderer du kobberspiral som prevensjon?

Dette bør du vite hvis du vurderer kobberspiral som prevensjon. God informasjon om skadelige bivirkninger fra p-piller og annen hormenell prevensjon, har gjort at mange kvinner ser etter et sunnere alternativ. Legemiddelverket har de siste årene generelt anbefalt såkalt LARC – Long Action Reversible Contraception.  Dette er i praksis P-stav, hormonspiral og som et hormonfritt alternativ kobberspiral.  Alle disse gir færre brukerfeil enn f eks p-piller.

Men er en kobberspiral som hormonfritt alternativ virkelig ubetenkelig og så sunn og sikker som det fremheves?  Vi tar i det følgende for oss det du trenger å vite om bruk av kobberspiral som prevensjon.

Hva er en kobberspiral?

Bilde: NTB/Scanpix
En kobberspiral er som regel en T-formet plaststav som er omviklet med kobbertråd.  Denne settes inn i livmoren av lege og hindrer dermed svangerskap. Den «offisielle beskrivelse» har vært at «kobberspiralen skaper et ugunstig klima i livmoren som gjør det vanskelig for et eventuelt befruktet egg å feste seg».  Den er dermed også blitt akseptert som prevensjon i en del kristne miljøer. Det sies videre at «den gjør livmorveggen mindre mottakelig for eventuelt befruktede egg samtidig som sædcellene svømmer dårligere og transporten av eggcellene endres».

Historisk vet vi at kameleierne allerede i det antikke Egypt la stener i kamelenes livmor for å for hindre «graviditet» – så «oppfinnelsen» er gammel. I klartekst ser vi to virkninger: Den ene er «mekanisk», dvs., spiralen er et fremmedlegeme i livmoren som «blokkerer» og også samtidig «virker utskrapende»…… Den andre virkningen er «kjemisk», i det kobbertråden når den reagerer med kroppsvæske vil utskille giftige kobber-ioner – Cu+ ioner –  som gir et giftig klima og påvirker sædceller og livmorvegg.

Ved bruk av kobberspiral, vil syklusen gå helt normalt med eggløsninger og regelmessige menstruasjoner.  Hovedregelen er at menstruasjonene blir kraftigere og ofte lengre.

[trx_infobox style=»regular» closeable=»no» top=»inherit» bottom=»inherit» left=»inherit» right=»inherit»]

Kobberspiral kan også brukes som nødprevensjon hvis du har glemt å ta angrepillen – og forhindrer effektivt svangerskap ved innsetting inntil 14 dager etter samleie.
[/trx_infobox]

Sikkerhet ved bruk av kobberspiral

En Kobberspiral er 99,4% sikker prevensjon.  De fleste virker i 5år og må deretter skiftes.  Det finnes noen typer som må skiftes etter 3 år, andre etter 8. I de siste årene rapportert om økt etterspørsel etter kobberspiraler. Dette skyldes to faktorerer – at kobberspiral ble «relansert» og at etterspørselen i mange år sank til fordel for hormonspiral og hormonell prevensjon. Les mer om kobberspiral og sikkerhet

I Dagbladet kan vi lese at den «sikre spiralen» kanskje ikke er så veldig sikker som de skal ha det til likevel.

Bivirkninger av kobberspiral

Selv om kobberspiralen ikke har syntetiske hormoner, betyr ikke det at det at den ikke gir deg noen bivirkninger. Helsenorge/Sex og samfunn oppgir ingen bivirkninger i sin prevensjonsguide. I Sex og samfunns metodebok nevnes bivirknnger som følge av komplikasjoner ved innsetting og noen få fra bruk som kan tilskrives fremmedlegemet i livmoren. Les mer om bivirkninger av kobberspiral

Alvorliger bivirkninger av kobberspiral

 • Perforasjon – dvs feil ved innsetting som fører til at spiralen går gjennom livmorveggen. Dette skjer statistisk i 1 til 5 av 1000 tilfeller og medfører sjelden komplikasjoner. Faren for perforasjon er størst de første 3 månedene etter en fødsel.
 • Bekkeninfeksjon – Spiralen kan føre med seg mikrober fra livmorhalsen opp i livmorhulen ved innsettingen. Dermed kan bekkeninfeksjon oppstå, som regel i løpet av de første ukene. Dette kan forebygges med god innsettingsteknikk, smittesjekk samtidig som innsettingen finner sted, og eventuell behandling i ettertid ved påvist infeksjon.


Mindre farlige bivirkninger av kobberspiral

 • Plager ved innsetting – De fleste kvinner synes innsettingen av kobberspiral er ubehagelig, men færre enn 5% beskriver smertene som moderate eller alvorlige. Hos kvinner som aldri har født, kan innsettingen av kobberspiral gjøre ekstra vondt. Smertene kan vedvare de første timene etter innsetting. Noen kvinner opplever reaksjoner som svetting, besvimelse, kvalme og oppkast.
 • Menstruasjon – Kvinner som har menstruasjonsplager, vil ofte få disse forverret med kobberspiral. Spiralen fører til lokal produksjon av prostaglandiner, noe som kan gi økt blødning og økte smerter under menstruasjonen, særlig de første månedene. I tillegg kan mellomblødninger forekomme i starten.
 • Utstøting – 5-10 % av brukerne opplever utstøting av kobberspiralen. En eventuell utstøting skjer som regel i løpet av de første månedene etter innsetting, og det kan skje uten at kvinnen merker det. Yngre kvinner og kvinner som ikke har vært gravide, har noe større risiko for at spiralen støtes ut. Delvis utstøting vil som regel gi blødninger og smerter.
 • Trådene – Tynne tråder er festet til spiralen slik at helsepersonell lett kan fjerne den. Noen klarer å kjenne disse trådene innerst i skjeden der de kommer ut av livmorhalsen. Det er ikke vanlig at partneren din merker trådene ved samleie, og de kan ikke skade kondomet.


Hvem bør ikke bruke kobberspiral

Lommelegen lister at kvinner i følgende kategorier ikke bør bruke kobberspiral. Før innsetting hos lege, må et spørre/helesskjema fylles ut – og dette danner grunnlag for om spiral kan brukes eller ikke.

 • Er gravid
 • Er allergisk mot kobber
 • Har infeksjon eller kreft i underlivet
 • Har misdannelser i skjeden, livmoren, egglederne eller eggstokkene
 • Har blødninger som du ikke kjenner årsaken til
 • Har hemofili eller andre blødersykdommer.
 • Har spesielt kraftige menstruasjoner eller menssmerter


PFC Nordic’s erfaringer

Vi har gjennom årenes løp også fått med oss at den del spiralbrukere har opplevd fysiske smerter og problemer.  Problemet med forsterkede menstruasjoner er ofte nevnt.  Mange har blødd hele tiden – dvs bløding også fra innvortes sår forårsaket av spiralen. Andre har merket ubehag ved sykling og atter andre har igjen merket smerter i livmoren eller opplevd utstøting (se ovenfor). Sett i et fugleperspektiv er løsningen intuitiv enkel:  Valgt spiral, og kanskje spesielt «T-kroken» ser ikke ut til å ha passet til livmorens form. Det finnes i så måte  medisinsk en del «hovedtyper». Les mer om erfaringer med kobberspiral

Andre, til dels alvorlige bivirkninger

Kobberallergi, kobberintoleranse, kobberoverskudd og kobberforgiftning.

Hverken Helsenorges prevensjonsguide eller Metodeboka tar for seg kobberallergi eller kobberforgiftning, da de som skolemedisinere ikke kan uttale seg om tungmetallforgiftninger. Dette kan ha prinsipiell sammenheng med at staten i sin tid ikke ville betale erstatning til personer med amalgamforgiftning.  Tungmetallforgiftninger er med andre ord, slik vi har brakt i erfaring, praktisk ikke eksisterende innen norsk skolemedisin, men er merkelig nok velkjent innen veterinærmedisinen.  Lommelegen.no (se ovenfor) nevner med rette kobberallergi.

Allergi er generelt en reaksjon i form av utslett, åndenød o l.  Reaksjonen kommer umiddelbart eller en tid etter man kommer i kontakt med allergenet, og vil gi seg over tid, uten eller med behandling.

En intoleranse kan utløse ubehag i større eller mindre grad. Det typiske eksemplet fra 1970-80 tallet var da jenter begynte med lave truser og løse T-skjorter.  Den kobberbelagte knappen på jeans-buksene kom i kontakt med huden på magen og skapte alergiske hudirritasjoner. I noen tilfeller til å leve med, i andre ikke. Andre intoleranser er f eks ubehag fra melk og/eller gluten.

Kobber er et meget viktig mineral for mange kroppsfunksjoner, og det balanseres av sink som igjen er veldig viktig for muskelstoffskiftet. Mineraler tas inn og skilles ut, og noe lagres.  Og som med alt, er naturlig balanse nøkkelen.

Et kobberoverskudd hos et «friskt menneske» kan oppstå over tid gjennom kosthold med mye kobber, gjennom drikkevann fra kobberrør og fra hormonell prevensjon og også kobberspiraler. Regelen er også at når kobber går opp lages det mer østrogen, samtidig går sink ned og det hele har negativ virkning på stoffskiftet. Bivirkningene er ofte snikende og skjer gjennom gradvise personlighetsforandringer. Overskudd av tungmetaller som kobber lagres først i leveren (som kommer i «pes» – og skaper internt stress, deretter i hjernen (man blir «gal») og i annet fettvev. På et eller annet tidspunkt kan det bli for mye, og personen kan bli kronisk dårlig over lang tid – eller annerledes sagt: forgiftet.

Slike forgiftninger kan ha sammensatte årsaker – men bli trigget,  f eks av en kobberspiral.  Blodprøver vil ikke gi tilstrekkelig svar, da mineraler ikke lagres der.  Kobberverdier måles klassisk ved hjelp av hårmineral-analyser.  Ulempen med disse er at hårprøve må sendes til utlandet og det tar noe tid å få svar.  Et nyere alternativ er ved hjelp av spektroskopi.  Oligoscan er et slikt instrument som en del leger og terapeuter i Norge bruker aktivt.  Etter kjapp «scanning» mottas prøveresultat i løpet av noen minutter online fra USA. De importeres av UnoVita as i Moss som sikkert kan kontaktes for å finne noen som har.

At kobber avgir «gift» i form av Cu+ ioner synes klart – legg litt kobber på taket – det treffes av regn – og nedenfor dør mosen. Legg kobber i hagedammen, og algeveksten hemmes.  Bayers spiral fra 1970 tallet – T200 med 200 mm2 kobberoverflate  frisatte angivelig 60 mcg/dag basert på observasjoner den gang. Siden er ikke noe offentliggjort. Dagens spiral, T380, har nesten dobbel så stor overflate – og må følgelig avgi mer.  Det forteller oss også at «sterkere dose» var nødvendig for å oppnå ønsket effekt.

Frisettelse av kobber…  Copper dump

Kroppen vil i gitte situasjoner, ofte som funksjon av trening og/eller økt «kroppsaktivitet» kvitte seg med overskuddslagre av kobber. Det kalles på fagspråket «copper dump» eller dumping» som beskrives av mange som har prøvd det som nesten uholdbart.  Det kan til en viss grad sammenlignes med kraftig og «shaky» PMS, bare verre, og kan vedvare fra 5-15 dager i strekk, samtidig som det kan oppstå angstreaskjoner, selvmordstanker mm. Slike dumpig-prosesser kan komme og gå mer eller mindre periodisk over flere år.

Fra stivhet i kropp, korsrygg og muskler til smertehelvete

Den lukkede svenske FaceBook gruppen «Kopparöverskott / Kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral» har over 4000 medlemmer og det går an å bli medlem.  Det er høy aktivitet og hyppige innlegg med mange kommentarer og erfaringer.  Dette gir innblikk i en del enkle tilfeller, men også i mange triste skjebner.  Det er nevnt at problemer og plager ikke nødvendigvis kommer fra kobberspiral aleneDet interessante er allikevel at de aller fleste som tar ut spiralen opplever rask bedring – og dette er en viktig informasjon å ta med.  Påfallende mange har vært stive i kroppen, hatt vondt i korsryggen mv – og plagene forsvant etter fjerning.  En videre observasjon er at mange er litt irritert over at man ikke får informasjon om «alt som kan skje» fra offisielt svensk hold.
Det hele startet ved at «bloggarskan», en kvinne som selv «hittades» begynte å undersøke og blogget om sin egen opplevede elendighet, og det viste seg fort at hun ikke var alene.  Her er lenken til bloggen.

Ofte nevnte symptomer på kobberoverskudd: Plutselig sinne, håravfall, panikkanfall, uro-angst-nervøsitet, trøtt og utmattet, hjernetåke, virkelighetsfjern, verk i ledd, søvnvansker, synsforstyrrelser/uklart syn +++

For mer stoff, sjekk bloggen – og ellers er det bare å google og å søke på YOU-tube.

Vårt hovedbudskap

[trx_infobox style=»error» closeable=»no» top=»inherit» bottom=»inherit» left=»inherit» right=»inherit»]


Velger du kobberspiral

– og det går bra – så er verden i orden.
–merker en endring hos deg selv – så få tatt den ut med en gang. 

NB: Hos noen kommer endringene kort tid etter innsetting, hos andre går det over tid. [/trx_infobox]


Ladycomp og Pearly:
Hormonfri prevensjon og ingen bivirkninger

Les mer i fortsettelsen om fertilitetsmonitorene fra PFC Nordic:

Hvilken hormonfri prevensjon skal jeg velge?

Ladycomp og Pearly er det perfekte valget for hver kvinne som er helsebevisst og er i harmoni med kroppen sin. Våre fertilitetsmonitorer nyter stor tillit blant kvinner som kanskje verdens mest pålitelige både anbefalt til  naturlige prevensjon og til naturlige familieplanlegging. Grunnlaget og sikkerheten er det samme for alle Ladycomp-modellene, Pearly og Daysy. Du måler temperaturen under tungen med en supernøyaktig sensor hver dag når du våkner (det er dessverre en utbredt misforståelse at det må måles til samme tidspunkt hver dag). Hopper du over en dag eller to, går det helt fint. Tempen vises sammen med syklusdag og grønt når det er sikkert og rødt eller gult på de fruktbare respektive usikre dagene. Når menstruasjonen kommer, registrerer du den.  Temperatur er sikkert som metode – les mer..

Ladycomp 6-serien – Fargedisplay, menyføring, sensor i ledning slik at du kan se displayet under måling, ny sensor måler ca 30% raskere enn tidligere, kan kobles til PC/Mac, drives av 2 AAA-batterier du kan skifte selv. 130 g m batterier. Les mer om Ladycomp 6 serien

Pearly – Vårt mest solgte til prevensjon gjennom tidene og fortsatt like aktuell. Hengslet sensor som du vipper ut og legger under tungen, sort hvitt display, innebygget batteri med 2-4 års drift – må skiftes hos PFC Nordic, 50 g. Betjenes med 3 taster: Sirkel = OK, minus = Nei eller tilbake i klokke eller kalender, pluss = Ja eller frem. Enklere kan ikke prevensjon bli! Les mer om Pearly

LadyComp 6B – Baby: Sannsynligvis et av verdens beste hjelpemiddel for å bli gravid

Personlig FruktbarhetsComputer -PFC -Ladycomp 6B – vårt topprodukt med utvidet fokus på graviditet. Dette er den totale fertilitetsmonitoren som også dokumentererer syklusen over år.  Alt går automatisk – Du tar kun kjapt tempen når du våkner, får rødt for fruktbar, grønt for ufruktbar. Neste forventede Eggløsning, EL, vises sammen med tilhørende termin med dato fra dag 2 i syklusen. EL-dag markeres med rødt blinker. Menskalender for neste 6 måneder gir indikasjon på fremtidige EL. Samleie kan registreres, og LC 6B markerer når det er tidsmessig klaff med eggløsning.  Slår i normaltilfelle ut på graviditet ca 18 dager etter befruktning – rødt – gult – grønt lyser konstant. Du kan se tempkurven med eggløsninger i displayet, får automatisk statistikk som viser sykler uten EL og med nedsatt gullegmefunksjon og mye mer. Slik vet du fort alt om syklusen. Og ønsker du prevensjon før eller etter svangerskap – bruker du den omvendt og har 99,3% sikkerhet. Les mer om Ladycomp 6B

Et sikkert alternativ

LadyComp 6 og Pearly er et 99,3% sikkert prevensjonsalternativ, naturlig og uten bivirkninger.  De er ideelle for alle som prinsippielt ikke vil bruke hormonell prevensjon eller spiral, for alle som av medisinske årsaker ikke kan eller av medisinske årsaker ikke bør bruke hormonell prevensjon eller spiral. Disse 3 gruppene representerer rundt 50% av kvinner i fruktbar alder.  Les mer om sikkerhet.