P-piller øker risikoen for depresjon med 40 prosent

P-piller øker risikoen for depresjon med 40 prosent

En ny stor dansk studie publisert 28.9.16. i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Journal of the American Medical Association (JAMA) Psychiatry, viser at P-piller hormonspiral, mini-piller, ja alle former for hormonell prevensjon øker risikoen for depresjon betraktelig. Kvinner bør være informert, sier professor Øjvind Lidegaard ved Rigshospitalet i København.

Jo yngre kvinnene er, jo større den relative risikoen for å utvikle depresjon av hormonelle prevensjonsmidler. Hvert år, får i Danmark 1 av 100 tenåringsjenter mellom 15-19 sin første resept for antidepressiva. For tenåringsjenter som bruker hormonell prevensjon er tallet 80% høyere, nemlig 1,8 av 100.

«Vi snakker altså om at tenåringsjenter har en 80 prosent økt risiko for depresjon når de bruker hormonell prevensjon. Kvinnene bør vite dette, slik at de kan gjøre sine valg på et informert grunnlag» sier dr. Øjvind Lidegaard, professor i gynekologi ved Rigshospitalet i København. Forskerne fulgte mer enn en million danske kvinner mellom 15-34 år i perioden 2000-2013. De sammenlignet data fra det danske lægemiddelregisteret og  det psykiatrisk centralregister og har kartlagt hvor mange kvinner som fikk en reell depresjonsdiagnose eller resept på depresjonsmedisiner etter at de begynte med hormonelle prevensjonsmidler.


FAKTA – hormonell prevensjon og depresjon:
Så mange kvinner får en resept på antidepressiva:
15-34 år uten hormonell prevensjon: 17 av 1 000 per år
15-34 P-plle: 20 av 1 000 per år
15-34 Minipiller: 22 av 1 000 per år
15-34 Hormonspiral: 23 av 1 000 per år
15-34 Vaginal/Nuva- ring: 25 av 1 000 per år
15-34 P-plaster: 35 av 1 000 per år

Øker risikoen for depresjon med 40 prosent

De totale studie resultatene viser at kvinner mellom 15 og 34 har en 40 prosent økt risiko for å utvikle depresjon seks måneder etter oppstart med p-piller, hormonspiral og andre hormonelle prevensjonsmidler.

«Dette er et ikke ubetydelig problem og skyldes at hormonelle prevensjonsmidler inneholder to kvinnelige, kunstige kjønnshormoner, eller hermere, til kvinnens eget østrogen og progesteron, og dermed fortrenger disse. Mange tenåringer er allerede veldig følsomme for de store hormonelle endringene som generelt skjer i disse årene. De kunstige hormonene går inn og påvirker de samme sentre i kroppen som påvirkes av de naturlige kjønnshormoner. For mange kvinner, utløser dette en depresjon», sier professor Lidegaard.

Kilde: Professor Øjvind Lidegaard mf. basert på studier Association of Hormonal Contraception With Depression, JAMA Psykiatri  Her sitert fra avisen Politikken: http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE3404172/p-piller-og-anden-hormonel-praevention-kan-give-depression/