Er Pearly og Ladycomp like sikker som p-pillen?

Forskere hevder at fertilitetsmonitorene Pearly og Ladycomp ved riktig bruk er like sikker som p-pillen i å forhindre graviditet. Den lille bærbare maskinen virker ved å ta en kvinnes morgentemperatur daglig for å avgjøre om hun for de neste 24 timene er fruktbar eller ei. Her tar vi for oss alt du trenger vite sikkerheten til Pearly og Ladycomp.

Alle fertilitetsmonitorene fra PFC Nordic bruker temperaturmetoden – internasjonalt kjent som BBT – Body Basal Temperature – for å finne eggløsning. BBT-metoden er internasjonalt klassifisert som en av de sikreste, og er i samme klasse som hormonell prevensjon, spiral og sterilisasjon. Den må ikke forveksles med metodene «sikre perioder» eller «kalendermetoden» som er noe helt annet.  Fysiologisk har alle kvinner i  fruktbar alder en temperaturstigning på 0,1 – 0, 5 grader dagen etter eggløsning og temperaturen forblir høy frem til mens.  I denne perioden modnes det ikke egg – og det er sikkert å ha sex.

Medisinsk dokumentert sikkerhet

For å bedømme et prevensjons-middels eller metodes sikkerhet, gjennomføres såkalte medisinske kliniske studier. Som et minimum kreves 100 deltakere over en 2 års periode og totalt minst 12000 sykler. Resultatet uttrykkes i Pearl indeks, som for de fleste er uforståelig. Det er derfor blitt vanlig å uttrykke sikkerheten i %.

Pearl indeks er det klassiske, medisinske måltallet for en prevensjonsmetodes sikkerhet og regnes ut på følgende måte: Hvis 100 kvinner benytter et prevensjonsmiddel i ett år gir dette 1200 sykler (100 x 12 [mnd] = 1200). Hvis 1 av disse 100 kvinnene blir gravid, dvs 1 graviditet på 1200 sykler – er Pearl indeks 1. Det bør tas med i betraktningen at kvinner totalt har 400-500 sykler gjennom livet. Det skilles ofte mellom metodesikkerhet, dvs sikkerhet hvis metoden benyttes korrekt og bruks-sikkerhet som tar med brukerfeil. Den siste vil i praksis være høyere.

Dokumentert Pearl indeks på 0,7

Fertilitetsmonitorene fra PFC Nordic har en dokumentert Pearl indeks (metode) på 0,7. Til sammenligning har p-piller en Pearl indeks fra 0,5 – 1,2; hormonspiral 0,3 – 0,5; kobberspiral 0,7 – 1 og kondom rundt 5.

Trafikklys-signaler for fruktbarhet

Fertilitetsmonitorene bruker trafikklysesignaler for å vise kvinner når det er trygt å ha sex uten frykt for å bli gravid. Rødt lys betyr at ubeskyttet sex er uaktuelt. Gult betyr at det er en sjanse for at du kan bli gravid. Grønt betyr at det er trygt å ha sex.

Når brukeren våkner, tar hun morgen-temperaturen under tungen med Pearly eller Ladycomp. Og, det er ikke noe krav å ta tempen til samme tid hver dag. Pearly og Ladycomp har en supernøyaktig og rask målesensor og målingen tar i overkant av 30 sekunder.

Et tonesignal bekrefter at måling er ferdig og verdi lagret. Samtidig vises grønt, gult eller rødt – og dette er et sikkert utsagn for de neste 24 timene. Bruker leser også av hvilken dag det er i syklusen og får videre en fruktbarhets-prognose for hver av de neste 6 dagene.  Dette kan også være nyttig for partneren.

Hvordan oppnås den høye sikkerheten?

Sikkerheten oppnås gjennom en supernøyaktig målesensor som måler likt under alle betingelser.
Fruktbarhets-Computeren bruker videre et dataprogram eller algoritme som baserer på «sykluskunnskap» fra ti-tusener av kvinner og er testet på alle tenkelige sykler, enkle som vanskelige.  For hver enkel bruker bygges det opp en personlig «syklus-database» hvor også alle  egglønsinger protokolleres.  Dette danner grunnlag for den løpende analyse.  Det tas fallhøyde for at sædcellene kan «gjøre jobben» i opp til 5 døgn – så det er totalt 7 fruktbare dager i en syklus da det sikkerhetsmessig må være rødt også to dager etter eggløsning.  Metodisk må computeren til enhver tid også ta hensyn til den tidligst observerte eggløsning og begynne å gi rødt 5 dager før denne.  Blir en syklus lang, forskyves temperaturstigningen ut i tid og grønt lar vente på seg.  Blir det en syklus uten eggløsning, stiger ikke temperatuern, og det gis ikke grønt etter eggløsning.

Et sikkert alternativ

LadyComp 8 er et velegnet hjelpemiddel til naturlig prevensjon og familieplanlegging. Den finner eggløsningen med over 99 % sikkerhet og avgrenser de fruktbare dagne. Helt uten bivirkninger.  De er midt i blinken  for alle som prinsipielt ikke vil bruke hormonell prevensjon eller spiral, for alle som av medisinske årsaker ikke kan eller av medisinske årsaker ikke bør bruke hormonell prevensjon eller spiral. Disse 3 gruppene representerer rundt 50% av kvinner i fruktbar alder.  Les mer om sikkerhet.

Ladycomp 8 – «som har alt»

Genial hjelp til naturlig prevensjon og familie- planlegging. Alt i displayet: Temp, syklusdag, dato for kommende eggløsning, tempkurve, mensdatoer neste 6 mnd, full statistikk mm. 

Pearly 2 – Utgått

Pearly 2 ble «pensjonist» 30. september 2022 og selges ikke mer. Velg Ladycomp 8 som gir deg full kontroll.

IQ-QI – Ultimate Feminin Care

Iq-qi Ultimate feminine care.

En velværekrem som virker. Den kan styrke og balansere syklusen – og er aktuelle også i overgangsalder og etter. Velg blant Feminine Care, Feminine Plus, og Mens Care som kan styrke «det mannlige».

OPPLEV GLEDEN MED NATURLIG SYKLUSOG LADYCOMP
Sexhormoner i balanse – mindre stress –  naturlig libido – mer energi – bedre humør – høyere treningsutbytte – og mye mer