Ladycomp vs Clearblue

Ladycomp vs Clearblue

Sammenligning av fertilitetsmonitorene Ladycomp og Clearblue. Enten du vil finne eggløsningen for aktivt å bli gravid eller vil unngå det, er det flere gode fertilitetsmonitorer å velge mellom. Her tar vi for oss bestselgerne Ladycomp og Clearblue Advanced, sammenligner funksjoner og ser på forskjellene. Du kan så se hvilken som passer best for deg og din familie.

En fertilitetsmonitor er en håndholdt enhet som vil indikere når du er fruktbar og når du ikke er det. Med Ladycomp måler du din morgen-temperatur med en super nøyaktig innebygd målesensor i løpet av ca 40 sekunder. Den viser umiddelbart om du er fruktbar det neste døgnet eller ikke, og gir samtidig prognose, det vil sil hva som forventes for hver av de neste 6 dagene.  Clearblue fertilitetsmonitor måler nivået av visse hormoner i kroppen ved hjelp av testpinner det urineres på.  Disse settes så inn i Clearblue fertilitetsmontoren som så bruker ca minutter for å komme med et svar.

Sammenligning mellom Ladycomp 6B Baby og Clearblue Fertilitetsmonitor

Teorien bak eggløsningsmålerne er enkel: Rundt eggløsning skjer det endringer i kvinnekroppen. Frem mot eggløsning øker østrogennivået og LH, luteniserende hormon, når en toppverdi.  Det er disse Clearblue fertilitetsmonitor måler for å finne eggløsning.  Dagen etter eggløsning stiger temperaturen fordi det er dannet et s k gult legme av eggets rester i eggstokken.  Dette produserer hormonet progesteron som er termisk og følgelig driver tempen opp.  Ladycomp måler temperaturen og finner på denne måten eggløsningen. Mange kvinner lurer på om det blir nøyaktig nok å analysere sammenlignet med hormoner i urinen for å finne eggløsning. Det korte svaret er at det er mindre enn 1% nøyaktighetsforskjell mellom fertilitetsmonitorene Ladycomp og Clearblue.  Dessuten kan Clearblue «bomme» hvis nevnte LH-topp finner sted i løpet av dagen og ikke fanges opp i morgenurinen.

Bli kjent med Ladycomp 6B Baby Fertilitetsmonitor

Ladycomp 6B Baby FertilitetsmonitorLadycomp 6B Baby er toppmodellen med spesielt fokus på graviditet.  Den gir deg dato for neste forventede eggløsning allerede fra dag 2 i ny syklus og dessuten Menskalender for de neste 6 måendene. Du kan også markere dager med samleie, og den vil et par dager etter eggløsning vise om samleie(r) traff  tidsmessig med eggløsningen.  I normaltilfelle viser den sannsynlig gravid 16 dager etter befruktning og slår ut på graviditet 18 dager etter. Rødt, gult og grønt lyser samtidig. Ved graviditet gir Ladycomp 6B Baby deg biologisk termindato med 24 timers nøyaktighet.  Fertilitetsmonitoren Ladycomp 6B Baby er designet for å kartlegge dine individuelle sykler og gi deg full informasjon i displayet om alle viktige faktorer med et par tastetrykk. 

Ladycomp 6B Baby – mye mer enn bare temperatur

Ladycomp 6B er lett å bruke, Trykk, hekt ut sensoren og legg den under tungen og mål når du våkner.  Etter ca 40 sek leser du av dagens temp, hvilken dag du er på i syklusen og fruktbarhet for de neste 24 timene.  Rødt for fruktbar og grønn for ikke fruktbar.  Rødt blinker på forventet eggløsnings-dag og de høyfruktbare dagene før, markeres særskilt.  Den er helt naturlig, krever ingen testpinner og gir absolutt ingen bivirkninger.  Den kan brukes som 99,3% sikker prevensjon før og etter svangerskap og har lagringsplass for 17 år med målinger.


Ladycomp 6B Fruktbarhetsmonitor analyserer kroppens basal-temperaturer tatt om morgenen og setter syklene i system.  Ved et par tastetykk kan du lese av gjenomsnittlig sykluslengde, antall dager fra eggløsning til mens, gjennomsnittlig temp-stigning – som er et mål på progesteron-nivaået – , antall dager eggløsningen typisk varierer med, antall sykler uten eggløsning og antall sykler med nedsatt gul-legemefunskjon.  Dette siste er relativt hyppig og ofte medvirkende årsak til at graviditet uteblir.  Du kan videre synkronisere Ladycomp 6B med PC/Mac og få en fullstendig datautskrift over år.  En slik er ypperlig også til diagnose.

Bli kjent med Clearblue Advance Fertilitetsmonitor

Clearblue fertilitetsmonitor registrerer endringer i to viktige hormoner, først østrogen som stiger frem mot eggløsning, så luteiniserende hormon (LH) som når en toppverdi, for å vise høy og så maksimal fruktbarhet (en dag i hver syklus) med 99% nøyaktighet og identifiserer videre opptil 6 fruktbare dager.

Fertilitetsmonitoren Clearblue analyserer hormoninnhold morgenurinen, og prøvene tas daglig med testpinner.  Den begynner å analysere din månedlige syklus på den første dagen i perioden. Hver morgen etter denne dagen må skjermen være slått på, og den vil fortelle deg om en urinprøve må tas og så undersøkes eller ikke. Det tar opp til 5 minutter før Clearblue Advanced  er klar med dagens analyse-resultat.  Den markerer med et symbol om testpinnen kan fjernes og kastes og om du har lav, høy eller maksimal fruktbarhet.

Når du utfører analysen av urin, ser Clearblue fruktbarhetsmonitor på nærvær av luteiniserende og østrogenhormoner. Konsentrasjonen av disse hormonene i urinen endres ettersom en kvinne nærmer seg eggløsning. Med sin analyse er Clearblue fertilitetsmonitor i stand til å forutsi opp til de seks mest fruktbare dagene i syklusen. Fertilitetsmonitoren lagrer informasjon om hormonnivåer slik at den kan vise når du skal teste ut fra din unike syklusprofil. Den viser også når neste menstruasjon er ventet slik at du kan teste om du er gravid med testpinnene for det.

Sammenligning av funksjoner

Selv om kostnaden over tid ved bruk av Ladycomp 6B Baby og Clearblue er ganske lik, er de veldig forskjellige når det kommer til funksjoner. Her viser vi hvilke funksjoner de to ulike modellen har.

Målemetode
Ladycomp 6B Baby: Basal temperatur ( Måles med et innebygd nøyaktig termometer )
Clearblue Advanced: Morgenurin ( Testpinner ma kjøpes ekstra )

Tidsforbruk
Ladycomp 6B Baby: < 1 minutt daglig
Clearblue Advanced:
6-8 minutter daglig


Nøyaktighet
Ladycomp 6B Baby: 99,3%
Clearblue Advanced: 99%

Tidsmessig match, samleie og eggløsning
Ladycomp 6B Baby: JA
Clearblue Advanced: NEI

Innebygd graviditetstest
Ladycomp 6B Baby: JA
Clearblue Advanced: NEI

Prognose for høyere sannsynlighet gutt/jente
Ladycomp 6B Baby: JA
Clearblue Advanced: NEI

Mulighet for syklusutskrift som grunnlag for fertilitetsundersøkelse
Ladycomp 6B Baby: JA – sammenhengende over flere år
Clearblue Advanced: NEI

Kan senere brukes som prevensjon
Ladycomp 6B Baby: JA
Clearblue Advanced: Betinget

Indikerer fruktbarhet 18 timer frem i tid
Ladycomp 6B Baby: JA – 24 timer
Clearblue Advanced: JA

Indikerer forventet eggløsningsdag
Ladycomp 6B Baby: JA, fra dag 2. i syklusen med dato
Clearblue Advanced: NEI

Fruktbarhetsprognose for kommende dager
Ladycomp 6B Baby: 6 dager
Clearblue Advanced: NEI

Viser tidligere målinger, antall dager bakover
Ladycomp 6B Baby: 360 dager
Clearblue Advanced: NEI

Viser eggløsninger i lagrede sykler
Ladycomp 6B Baby: JA, 360 dager bakover
Clearblue Advanced: NEI

Sykluslengde snitt, dager
Ladycomp 6B Baby: JA
Clearblue Advanced: NEI

Variasjon av eggløsning i snitt
Ladycomp 6B Baby: JA
Clearblue Advanced: NEI

Antall sykler uten eggløsning
Ladycomp 6B Baby: JA
Clearblue Advanced: NEI

Antall sykler med nedsatt gullegemefunksjon, CLI
Ladycomp 6B Baby: JA
Clearblue Advanced: NEI

Merking av dager med mens
Ladycomp 6B Baby: JA
Clearblue Advanced: NEI

Måleintervall +/- 3 timer
Ladycomp 6B Baby: JA
Clearblue Advanced: NEI

Løpende kostnader
Ladycomp 6B Baby: INGEN – ladbare batterier medfølger
Clearblue Advanced: Testpinner og batterier

Restavfall
Ladycomp 6B Baby: NEI
Clearblue: JA, testpinner og batterier

Total kostnad etter to år
Ladycomp 6B Baby: kr 5890,-
Clearblue Advanced:  kr 6500,-

Total kostnad etter fire år
Ladycomp 6B Baby: kr 5890,-
Clearblue Advanced: ca kr 11 000,-


I PFC Nordic mottar vi daglig hyggelige brukererfaringer fra fornøyde kvinner fra hele Norge. Her har vi samlet et utdrag av erfaringer med vår fertilitetsmonitor Ladycomp. Les også om min erfaring etter fem sykler med Ladycomp.


Eksterne kilder:
clearblue.no