Høyfasen er for kort

Høyfasen, dvs dagene fra eggløsning til mens bør være på minst 9 dager. For kort høyfase kan være årsaken til at man ikke blir gravid.

Høyfasen er for kort

Hvis du ikke blir gravid, kan det være at høyfasen er for kort. Normalt bør den være 9 eller flere dager. De fleste har en høyfase på 12 dager. Kvinner betegnes som bi- ellet to-fasiske, dvs gjennom en syklus er det lave temperatuer fra mens til eggløsning. Denne kalles lav-fasen. Fra eggløsning til mens er det høye temperaturer, og denne delen kalles høyfasen eller lutealfasen (jfr det gule legmet og progesteron). Følgelig betegnes en syklus uten eggløsgning som monofase. Naturen har innrettet det hele på en vis måte: Det tar 5-6 dager før det befruktede egget kommer ned i livmoren og selve festeprosessen tar 5-6 dager, dvs 11-12 dager totalt. Det sier seg selv av hvis høyfasen kun er 6-8 dager før progesteronnivået faller at det ender galt – det blir for liten tid til at embryoet fester seg. Babycomp har online statistikk som viser høyfasens lengde. En PFC-utskrift dokumenterer denne fra syklus til syklus.