Hormoner i ubalanse

En årsak til at du ikke blir gravid kan være ubalanse mellom hormomene østrogen og progesteron. Det kalles hormoner i ubalanse. Dette slår ut på temperaturmønsteret og vises på en PFC-utskrift.

Hormoner i ubalanse
Hormonelle ubalanser kan være en medvirkende årsak til at du ikke blir gravid.

Hormonell ubalanse mellom hormonene østrogen og progesteron kan være et hinder til å bli gravid, og særlig hvis det er tendens til lite progesteron. PFC-brukeren vil fort ane dette, for temperaturene svinger uten fast mønster. I noen sykler er det eggløsning, i andre ikke. Noen sykler er med nedsatt gullegemfunksjon og andre varierer i lengde. Slike ubalanser har ofte sammenheng med etterdønninger av hormonell prevensjon og kosthold generelt og lar seg behandle. En PFC-utskrift dokumenterer det hele.