Fertilitetscomputer vs hormonell prevensjon

Fertilitetscomputere vs P-piller

Fertilitetscomputer vs hormonell prevensjonP-pillen er fortsatt den mest brukte form for prevensjon i Norge. Faktisk vil 80% av kvinner bruker p-piller på et tidspunkt i løpet av livet. Men mange kvinner slutter å bruke p-pillen innen et år, og den vanligste begrunnelsen er uønskede bivirkninger. Vi skal i denne artikkelen sammenligne bruk av fertilitetscomputere med bruk av p-pillen.

Selv om p-piller kan føles som den perfekte løsningen for noen kvinner, vil andre oppleve at det ikke passer for dem. Henimot 15% kan av medisinske årsaker ikke benytte p-piller. Mange kvinner bytter fra p-piller eller annen hormonell prevensjon til fertilitetscomputerne Pearly eller Ladycomp. De er vanligvis på jakt etter et hormonfritt alternativ for å hindre graviditet, og har prøvd flere ulike p-pille merker uten å finne noe som passer. De vil ha noe som er lett, enkelt i bruk og like effektivt som p-piller, men uten alle bivirkningene.

Fertilitetscomputere vs P-piller

Vi skal her sammenligne bruk av en fertilitetscomputer og p-piller. Alt om sikkerhet, tidsbruk, kostnad, bivirkninger og andre fordeler.

Sikkerhet

Fertilitetscomputerne Pearly og Ladycomp har en sikkerhet på – 99,3%

P-piller oppgis å ha en bruks-sikkerhet på 99,2% og en metode-sikkerhet på 99,7% (teoretisk perfekt bruk).  Men, undersøkelser har vist at sikkerhet i praksis varierer.  For p-pillebrukere opp til 19 år ble det oppgitt kun er 88% og for kvinner opp til 24 år er 92% (Kilde: Sex og Samfunn)

Alle våre personlige fruktbarhets computere, bruker temperaturmetoden – internasjonalt kjent som BBT – Body Basal Temperature – for å finne eggløsning. BBT-metoden er internasjonalt klassifisert som en av de sikreste og er i samme klasse som hormonell prevensjon, spiral og sterilisasjon. Pearly og Ladycompene er alle EU-sertifiserte som medisinske instrumenter – noe som er en krevende og omfattende prosess som stiller strenge krav til sikkerhet i alle ledd både for hardware og software. Som et ledd i prosessen er det deponert et stort referansebibliotek med alt fra enkle til kompliserte målte sykler og hvordan de tolkes.  Sikkerheten er dokumentert i flere medisinske, kliniske studier.

Daglig tidsbruk

Det tar litt over  30 sekunder å måle temperaturen med Pearly eller Ladycomp.  Når målingen er ferdig får du et sikkert utsagn for de neste 24 timene: De viser grønt for ikke-fruktbar (dvs. sikker) og rødt lys for fruktbare dager (dvs. «farlig»).

Det tar ca 30 sekunder per dag å ta pillen.

Kostnad

En Pearly koster kr 3590, og den mer anvanserte fertilitetsmonitoren Ladycomp 6 som finnes i 3 versjoner starter med kr 4290 for 6C. Kjøpere gis gratis brukerstøtte.  Begge fertilitetscomputerne kan brukes til å hindre eller planlegge svangerskap i mange år. Det finnes også gode avbetalingsløsninger ved kjøp av Pearly eller Ladycomp.  I et 10års perspektiv koster en fertilitetscomputer fra kr 35 til 50 pr måned.  Ved ønske om graviditet bortfaller eggløsnings- og graviditetstester – da dette vises automatisk i computerne.

P-piller koster mellom kr 120 og kr 430 i måneden, avhengig av merke. Tar vi en gjennomsnittspris på kr 200 pr mnd, blir dette kr 4800 på 2 år som omtrent tilsvarer prisen på den avanserte Ladycomp 6. I det lange løp vil man kunne spare mye penger ved å velge en fertilitetsmonitor som prevensjon. I tillegg kommer gjevnlige legebesøk hver 3-6 måned..

Bivirkninger

Pearly og Ladycomp 6 serien gir ingen bivirkninger.

Sjekker du p-pillers pakningsvedlegg eller slår opp i felleskatalogen.no , så føres det opp et meget høyt antall uønskede bivirkninger, og det er skremmende lesning.  Alt fra potensielt livstruende bivirkninger som blodpropp, hjerneblødning, og slag, til bivirkninger som begrenser din livskvalitet betraktelig.  Dette kan være nedsatt sexlyst, depresjon, og hårtap. Andre bivirkninger avhengig av p-pillemerke er kvalme, vektøkning, ømme bryster, mellomblødninger, humørsvingninger, migrene, annen hodepine, nedsatt stoffskifte, galleblæresykdom, lungeemboli (blodpropp i lungene), venøs trombose (blodpropp i vener) og ved oppphør midlertidig sterilitet.

Andre fordeler

Mange Pearly og Ladycomp brukere sier de har opplevd en betraktelig forbedring i livskvalitet, fått et bedre forholdet til sin partner, og et mer harmonisk sexliv etter at de startet med en fertilitetsmonitor som prevensjon. Mange opplever det også som en fordel å bli bedre kjent med seg selv og få bevissthet forhold til egen kropp og sykler.  Vi får også tilbakemeldinger om økt trygghetsfølelse og positive effekter som mer energi og livslyst, normalisering av stoffskiftet og bedre væskebalanse i kroppen.  Alle disse faktorer inntreffer når de viktige sexhormonene østrogen og progesteron kommer i balanse.   Ved p-pillebruk tas det siste bort. Les mer om efaringer fra ekte brukere