Candidasopp og p-piller – er det en sammenheng?

P-piller gir ekstra næring til candidasopp i tarmsystemet. For mye candidasopp kan over tid føre til alvorlige helseproblemer i følge terapeut Silje Tuxen Thingvoll.

Candidasopp og p-piller - er det en sammenheng
I mange tillfeller fører p-pillebruk til at candidasoppen tilføres ekstra næring og florerer, sier Sije Tuxen Thingvoll.

Kvinner har et altfor ukritisk forhold til p-piller. Hadde de mange uheldige bivirkningene ved bruk av p-pillen vært bedre kjent, tror jeg langt flere hadde tenkt seg om både en og to ganger før de puttet den i munnen.

Naturterapeut Silje Tuxen Thingvoll er ikke i tvil. Lang erfaring har lært henne at mange kvinner har vesentlig svekket livskvalitet som følge av bivirkningene fra pillen. En hyppig synder heter candida. Det er en sopp vi alle, både kvinner og menn, har naturlig i kroppen. Den finnes i hovedsak i tykktarmen vår, og bidrar der til å bryte ned giftstoffer.

P-pillebruk forandrer kroppens kjemi. Candidasoppen tilføres f eks ekstra næring. Den vil da bre seg ut og gå løs på kroppens gode og viktige bakterier. Skjer dette, mobiliseres immunforsvaret. Men dette fører ikke alltid fram fordi soppen formerer seg og blir for sterk. Candidasopp som knapt er synlig i mikroskop, er aktive vesener. De har lange trådaktige armer som de bruker til å perforere tarmveggen med. Med perforert tarmvegg oppstår det lekkasje hvor soppen med sine iboende giftstoffer tar seg inn i lymfe- og blodbaner. Når dette skjer, blir soppen en parasitt som svekker og i verste fall ødelegger kroppens opptak av næringsstoffer. Det sier seg selv at denne prosessen blir en hard belastning, og at kvinnen lett kommer inn i en ond sirkel som kan være vanskelig og noen ganger umulig å bryte ut av.

Ubalanse i kroppen gir ofte irriterte, såre og vonde slimhinner og soppinfeksjoner eksempelvis i skjeden. Mange kvinner opplever at de får luft i magen og at fordøyelsen varierer fra forstoppelse til diaré. De føler seg tappet for energi, sliter med store humørsvingninger, har hodepine, dårlig ånde og andre ubehag.

-Hvordan kan p-pillebruk være så utbredt og akseptert all den tid bivirkningene kan være så alvorlige?

-Først og fremst fordi mulige bivirkninger og symptomer er altfor lite kjent blant kvinner. Samtidig opplever mange at går de til legen, blir de kun behandlet for symptomer, ikke årsakene bak disse. I det lange løp er dette nytteløst. Det kan de skrive under på, våre mange pasienter som i årevis har forsøkt å få gjort noe med plagene, men som har opplevd at få leger forstår dem. Når det gjelder kvinner som sliter med denne tilstanden må de få målrettet hjelp til å løse plagenes underliggende årsaker. I forhold til samfunnet generelt trenger vi mer aksept for at det er ok å si nei til p-pillen. Kvinner burde ikke uten videre akseptere å la seg presse til å begynne med pillen. De tar på seg altfor mye ansvar alene i forhold til prevensjon. Og prisen de betaler er ofte høy, sier Silje Tuxen Thingvoll.

-Hva er ditt viktigste råd til kvinner som sliter med plager på grunn av p-pillebruk?

-Til dem som ennå ikke har begynt å bruke p-pillen vil jeg si: Tenk deg om! Vurdér andre former for prevensjon. Det finnes Hormonfri Prevensjon, eksempelvis PFC – personlig fruktbarhetscomputer, som er et godt alternativ. Har du plager forårsaket av p-pillen og har candidasoppen tatt over kontrollen, finnes det flere måter å behandle dette på. Det første steget er å kutte ut p-pillene. Dette gir i seg selv ofte rask og merkbar bedring. Dernest dreier det seg ofte om endret kosthold, hvor man f eks tar bort sukker og gjærholdige matvarer – kort sagt det som i praksis gir soppen næring. Behandlingen kan ta tid, men mange kvinner opplever at de får kontrollen tilbake, at immunforsvaret tar seg opp til sitt normale nivå og at de generelt sett raskt føler seg bedre. Tilbakemeldingene tyder på at mange føler at de får tilbake livet og sitt gamle jeg, sier Silje Tuxen Thingvoll.

Vil du vite mer om Silje Tuxen Thingvoll og hva hun tilbyr? Sjekk www.helheten.no.