Asynkront syklusmønster

En årsak til at du ikke blir gravid kan være et asynkront syklusmønster og at dere ikke treffer på tiden. Med en PFC oppdager du dette fort.

Asynkront syklusmønster

Asynkront syklusmønster er når eggløsningdagen, EL, varierer i et visst mønster fra syklus til syklus. Ca. 1,5-2% opplever dette, men de færreste oppdager det. Syklusmønsteret blir kort-lang-kort-lang. Dette fører til at også EL varierer. Her er to eksempler fra PFC Nordics praksis: EL på dag 14-15-14-15-14-15 osv eller dag 19-23-19-23-19-23 osv. Siden eggløsningene kommer vekselvis fra høyre og venstre eggstokk, er det tydelig at modningen i den ene er annerledes enn i den andre.

De fleste PFC-brukere vil kunne legge merke til slikt siden PFCen teller dagene. Kommer Mensen på dag 15-16 eller 20-24 i eksemplene ovenfor, blir disse til dag 1 i ny syklus, og mønsteret er gitt. Små variasjoner kan også forekomme, dvs et par dager, men mønsteret kort-lang-kort-lang forblir. En PFC-utskrift, hvor sykluslengder og EL-dager vises i tabellform avslører slikt med en gang. Den plottede temperaturkurve viser dessuten om syklusen generelt er i orden.