Hvilken PFC skal jeg velge?

99,3% sikker ved bruk til prevensjon er det samme for alle. Som ellers i verden er det flere modeller som dekker ulike behov.

Du måler temperaturen under tungen med en high-tech supernøyaktig sensor når du våkner. Etter knapt 40 sekunder bekreftes målt temp med et tonesignal og det gis en melding om de neste 24 timers fruktbarhet: Grønt når det er sikkert og rødt eller gult på de fruktbare, respektive usikre dagene. Når menstruasjonen kommer registrerer du denne med et tastetrykk.


grønt når det er sikkert og rødt eller gult på de fruktbare respektive usikre dagene. Når menstruasjonen kommer, registrerer du den.

På denne siden finner du:
Felles grunnlag | 3 «Familier»| Anbefaling for hver enkelt | Økonomi | Detaljert produktsammenligning

 Grunnlaget er det samme for alle i vårt utvalg til prevensjon: Du måler temperaturen under tungen med en supernøyaktig sensor når du våkner.  Du må IKKE måle til samme tidspunkt hver dag. Og, hopper du over en dag eller to, går det helt fint. Tempen vises sammen med syklusdag og  grønt når det er sikkert og rødt eller gult på de fruktbare respektive usikre dagene. Når menstruasjonen kommer, registrerer du den. Sikkerheten ved prevensjon – Pearl indeks på 0,7 (metodesikkerhet) eller 99,3% sikker gjelder for alle.

 Ladycomp 6 og Ladycomp 6B Baby:
Ditt «ekspert-system» for fruktbarhet. Fargedisplay, menyføring og sensor i ledning slik at du kan se displayet under måling. Sensor måler ca 30% raskere enn tidligere modeller. Direkte i displayet: Tempkurve, syklusstatistikk, kalendervisning av data, menskalender for de neste 6 mnd, mulig registrering av opp til 5 egne markører som f eks migrene, spotting osv., valgfrie vekkemeldoier, stum-sjalting m v.  Kan kobles til PC/Mac for detaljert datautskrift, drives av 2 AAA-batterier som du selv skifter. 130 g m batterier. Betjenes med multi-funksjonstaste: OK i midten, opp, ned, venstre og høyre.  Ladycomp 6B er videreutviklingen av den tidligere Babycomp.

 

100135

Pearly 2:
Ny utgave
 2018 av vårt mest solgte til prevensjon gjennom tidene og enda mer aktuell: Ny og raskere sensor som du vipper ut og legger under tungen for måling.  Bakgrunnsbelyst display som viser om det er en rød, gul eller grønn dag. Bluetooth synkronisering med appen Pearly-Cycles for visnint av temp-kurve. Kan videre synkroniseres med PC/Mac for omfattende datautskrift.  Drives av et 1,5 V AAA-batteri som du skifter selv.  Vekt 60 g med batteri. Betjenes med 3 taster: Sirkel = OK, minus = Nei eller tilbake i klokke eller kalender, pluss = Ja eller frem. Enklere kan ikke prevensjon bli!

 

Data leses av i daysy-appenDaysy:
Ny i 2016.  Sensor og elektronikk i et stykke.  Du tar av beskyttelseshetten, trykker på knappen og setter i gang målingen.  Et tonesignal bekrefter lagret verdi og du får rødt eller grønt.  Utsagnet gjelder som for de andre PFCene 24 timer.  Ønsker du å se resultatene, kobler du Daysy til mobilen og appen synkroniserer umiddelbart.  Forskjellen på dette prevensjons-systemet og app-baserte systemer er at måledata lagres i Daysy – og sensoren er veldig mye mer presis enn i vanlige termometre. (NB: Smartphone medfølger ikke). Du slipper dessuten å lese av fra et vanlig termometer for så å måtte mate dette inn i en app.

 

PFC er prevensjon som kan brukes i alle situasjoner:

 • Når du en tid ikke har brukt prevensjon: Det er bare å gå i gang. Legg gjerne inn dato for siste eller de 2-3 siste menstruasjoner før start.
 • Etter slutt med hormonell prevensjon. Legg inn avbruddsblødningen og begynn. Det mest ideelle er dog en «fri-syklus» og vente til andre mens, registrere 1 mens-dag og måle fra andre.
 • Etter kobber- eller hormonspiral.  Legg inn dato for siste M(ens) og begynn
 • Etter svangerskap
 • Frem mot overgangsalderen.  
 • Ved bruk av angrepillen

 

 

Våre anbefalinger:

Ladycomp 6B - Baby - sannsynligvis verdens beste PFC til å bli gravid med.Ladycomp 6 B – Baby  er vår anbefaling hvis du kjøper fordi du ønsker å bli gravid på sikt eller så fort som mulig. Ladycomp 6B er dessuten vår soleklare anbefaling hvis du har barn og sliter med nestemann eller hvis du sliter med å bli gravid første gang og «har holdt på en stund».  Du får datoen for neste forventede egglønsing sammen med korresponderende termin fra dag 2 i syklusen og etter unnfangelse viser den dato for eggløsning og biologisk termin.  Den tar rede på alle grunnleggende forutsetninger for å bli gravid og dokumenterer disse – slik ingen andre gjør. Når eventuelle «avvik» som ses fra datautskriften er kjent, er terapien som regel enkel.  Du har gratis brukerstøtte og veiledning om dette hos PFC Nordic. Prisen tilsvarer kun et års forbruk med eggløsnings- og graviditetsteser – og da har du intet dokumentert.  Den har videre alle funksjoner som vist under LC 6 nedenfor.

Les detaljert beskrivelse i nettbutikken eller Kjøp. 
Les mer om PFC til å bli gravid. 

 

1000

LadyComp 6 er PFCen av vårt hjerte.  Den er kraftig rustet opp i forhold til tidligere Ladycomp m4.  Ladycomp 6 anbefales alle som ønsker prevensjon og senere tenker på familieplanlegging og alle som er ferdige med å få barn, da den også er ideell frem mot overgangsalderen og viser når denne kommer. På denne måten hjelper LC 6 deg å planlegge bedre.

Ladycomp 6 er også suveren prevensjon for alle som er aktive. Du har full kontroll på syklusen, og Mens-kalenderen for de neste 6 måneder er verdifull planleggingshjelp, det være seg til syden-turen eller treningsopplegg….  Det tør være kjent at de fleste idretts- og belastningsskader skjer nettopp i dagene før M.  Du kan videre legge inn opptil 5 valgbaremarkører og koble disse til syklusen.  Slike kan være Mellomblødninger, Spotting, Migrene, PMS, Hard trening, matintoleranser – og ellers hva du mener han ha en innvirkning på syklusen.  Disse registreres så på dager de inntreffer og vises i display og måleprotokollen.  På denne måten kan du lett se regularitet i forhold til syklusen.

Les detaljert beskrivelse av denne formen for prevensjon i nettbutikken eller Kjøp

Ønsker du å kunne velge vekkemelodi, justere lydvolum, lysstyrke i displayet eller kunne skru av alle lyder – så velger du LC 6 eller LC 6B. Det siste er interessant hvis du f eks står opp før din partner/mann og ikke vil vekke ham. 

Er du opptatt av kun å måle og få rødt eller grønt, faller valget på Pearly.

Pealry

Pearly 2 er liten og lett og gjør alt det vesentlige som prevensjon skal gjøre. Den er lett å ta med seg i håndvesken hvis du er mye på farten.  Den viser sikre/grønne og usikre/røde dager, teller dagene i syklusen, gir prognose for eggløsning og bekrefter graviditet. Du kan se data for 99 dager tilbake. Pearly 2 har bakgrunnlys i displayet som viser rødt på fruktbare og grønt på sikre dager.  Pearly 2 kan synkroniseres via Bluetooth med appen Pearly-Cycles for å se temp-kurven med grønne og røde dager – og markerte eggløsninger. Den kan videre synkroniseres med PC/Mac for detaljert syklusutskrift.  Pearly 2 drives av et 1,5 V AAA-batteri som du skifter selv.  Eliptisk, 4 x 8 cm, 1.5 cm tykk, vekt 60 g med batteri. Leveres med etui.

Les mer om prevensjon i nettbutikken eller Kjøp

 

 

PFC – Prissammenligninger prevensjon:

En PFC er et helautomatisk system – mål og verdien lagres – resten gjør PFCen.

Investering i en PFC er en engangsinvestering. Over tid gir det god økonomi:

SOM PFC-BRUKER

 • Ingen tid eller kostnad brukt på å få resepter, gå til apotek eller legebesøk mv.
 • Ingen tid brukt til å mate manuelt målte temperaturer inn i regneark eller fertilitetsapper – med mulige feilkilder
 • Ved ønske om graviditet – ingen utgifter til eggløsnings- eller graviditetstester

KOSTNADER PREVENSJON – ENKELT OVERSLAG

 • I et 10-års perspektiv koster en PFC fra kr 35 til kr 50 pr måned
  P-piller og annen hormonell prevensjon koster det samme eller mer
 • Sliter du med bli gravid – koster 1 år med eggløsnings- og graviditetstester over kr 6000.-
  Du har etter bruk av disse intet dokumentert
  En Ladycomp 6B koster mindre – og de siste 12 mnd vises i displayet og en data/syklus- utskrift gir som regel klart svar.
  Alt er dokumentert.

PFC – ER OGSÅ INVESTERING I GOD HELSE

Du fikler ikke med kroppens kjønnshormoner!

 • Som PFC-bruker har du muligheten til å få naturlig balanse mellom kjønnshormonene østrogen og progesteron.
 • Dette er essensielt for god kvinnehelse og ikke minst ved forberedelse til svangerskap.

 

Les mer i nettbutikken eller Kjøp

Overgang fra annen prevensjon

Hva når jeg har tatt en angrepille?

Som PFC-bruker vet du om du må ta en angrepillet hvis «uhellet er ute».  Du fortsetter å måle hver dag. Tar du angrepillen før eggløsning, kommer det en avbruddsbløding som du registrerer som M(ens).  Du begynner da på en ny syklus og får vanligvis eggløsning som normalt, og PFCen tolker dette riktig.  Tar du angrepillen etter eggløsning, forsterkes de høye temperaturene og du får M(ens) som vanlig.  I angrepillens bruksanvisningen står det at man må unngå ubeskyttet samleie frem til neste menstruasjon som også er vår anbefaling.

Hvordan og når starter jeg opp etter svangerskap?

Etter nedkomst er temperaturen konstant lav frem til første eggløsning.  Denne kommer garantert før første M(ens), men siden ingen vet når, vil PFCen vise gult frem til etter første temperaturstigning da den ikke vet hvor i syklusen bruker er.  Vi vet om kvinner som har blitt gravide i 3 uke etter nedkomst – og fra erfaring vet vi at ca en tredjedel får igjen M(ensen) etter 3-5 måneder.  Fra første M(ens) går alt rimelig normalt.  Noen opplever at de første syklene kan være noen uker lengre enn før unnfangelsen.  Egglsøning vil da komme senere, og PFCen vil tolke dette riktig.  Etter 4-6 sykler pleier den å gå tilbake til normal lengde.   Noen velger å begynne å måle nokså snart etter nedkomst, andre velger å vente. Se eget avsnitt om PFC og amming.
 

Kan jeg bruke PFC frem mot overgangsalderen?

Du kan problemfritt bruke en PFC helt frem til overgangsalderen.  Gjennomsnitt for denne er ca 53 år i Norge.  Når overgangsalderen nærmer seg, blir syklne valgivis noe lengre og temperaturstigningen noe lavere.  Du vil med en gang merke dette siden PFCen teller syklusdagene – og i Ladycomp 6 eller 6B vil du se det på temperaturkurven i displayet.  En PFC-utskrift gir klart svar og du vet når overgangsalderen er forbi.  Fra Ladycomp 6-serien lager du enkelt utskriften selv.

Oppstart etter bruk av kobber- eller hormonspiral

Hormonspiral: Etter uttakt av hormonspiralen, kan du legge inn første M(ens) etter og begynne å måle.  Første syklus etter er som regel normal.      Kobberspiral: Siden kobberspiralen ikke påvirker syklusen hormonelt, kan du begynne med en gang – eller eventuelt måle en syklus eller to før du tar den ut.  Alt pleier å gå normalt.  Det er allikevel noen kvinner som har hatt eller fått plager gjennom kobberspiralbruk.  Dette kan føre til avvik i temperaturer eller sykluslengder, men vil ikke gå på sikkerheten.  En PFC-utskrift vil vise dette og gi et godt grunnlag for eventuell videre behandling.All erfaring viser at dette går utmerket.  Mål tempen etter nattens lengste søvnperiode og før amming.  Det er f eks helt ok å måle mellom kl 03 og 05. Må du se til barn, så prøv å måle før. Lar du målinger utgå når du vet du har grønne dager, går det også helt fint.

Oppstart etter p-piller, p-ring, p-stav o l

Når du slutter med hormonell prevensjon er første mens-blødning kunstig. Den følgende er den første naturlige. Det generelle rådet er å ta en «hvilesyklus» og begynne ved første naturlige mens-blødning. For noen blir dette vanskelig, da de har vært vant til «å gjøre noe for prevensjon» hver dag, og da er det bare å begynne ved pille-mensen. Da kan det kan være at kroppen ikke har kvittet seg med de kunstige hormonene. Konsekvensen kan bli at temperaturene går noe opp og ned, og det er ikke sikkert at PFCen finner et tydelig syklusmønster eller får en kvalifisert temperaturstigning. I slike tilfeller gir den ikke grønt lys etter eggløsning. Hos de aller fleste går det greit fra første virkelige mens. I noen få tilfeller går det 2-4 sykler før kroppen har tatt seg inn igjen, og en og annen sjelden gang kan det gå lengre. Vi har observert tilfeller fra 1 – 2 år.

Oppstart hvis du ikke har brukt p-prevensjon

Du kan når som helst begynne med en PFC. Denne gir deg kunnskap om syklusen og du får bekreftet at alt er som det skal. Du kan enkelt følge med på hvor du er i syklusen, PFCen viser hvor mange dager som er gått siden forrige menstruasjon. Den dagen eggløsning forventes, vil PFCen blinke rødt. Når menstruasjonen nærmer seg, vil du få en påminnelse om dette ved at en M blinker i displayet etter måling. Bruker du Ladyocmp 6, får du også temperaturkurven i displayet og Menskalender for de neste 6 månedene.  Du slipper dessuten mulige bivirkninger fra hormonell prevensjon. Et godt råd er å alltid bruke kondom i tilfeldige forhold for å unngå eventuell smitte av kjønnssykdommer. Et annet godt råd, er å være ytterst påpasselig med bruk av kondom når PFCen viser rødt, som er dager man kan bli gravid på.